Udostępnij artykuł

NWZA spółki przyjęło pięcioletni Program Motywacyjny, który zakłada ambitne cele do zrealizowania. Już w tym roku APS Energia będzie chciała osiągnąć 19 mln zł na poziomie EBITDA, a w 2026 roku poprawić ten wynik o ponad 240 proc. Zarząd nie wyklucza budowy nowego zakładu produkującego urządzenia dla magazynów energii oraz OZE.

Program Motywacyjny ma zapewnić optymalne warunki do osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości APS Energia, poprzez efektywne zarządzenie oraz trwałe związanie ze spółką osób o kluczowym znaczeniu. Będą im przysługiwały warranty subskrypcyjne serii B (maksymalnie 1,5 mln sztuk), uprawniające do objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego serii G. Program będzie uruchamiany w transzach rocznych, w maksymalnej puli 300 tys. warrantów (przy realizacji 100% celów). Realizacja Programu Motywacyjnego uzależniona jest od wypracowania odpowiednich wyników w najbliższych latach. Celem na 2022 rok jest osiągniecie 19 mln zł wyniku EBITDA, a na kolejne cztery lata odpowiednio: 22,4 mln zł, 34,0 mln zł, 44,9 mln zł i 65 mln zł. W 2020 roku EBITDA APS Energii wyniosła 0,7 mln zł, a w 2019 roku 16,1 mln zł. Uczestnik programu będzie miał prawo objęcia akcji serii G po cenie odpowiadającej 40% ceny akcji (ustalonej na podstawie średniego kursu akcji z zamknięcia sesji w okresie następujących po sobie 180 dni kalendarzowych, do dnia przyznania warrantów za dany rok programu, jednak nie niższej niż 2,50 zł).

 

– Program Motywacyjny przyjęliśmy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zainicjowanym w związku z realizacją nowej strategii. Zakłada on realizację ambitnych celów biznesowych, które są jak najbardziej w naszym zasięgu. Chcemy tego dokonać bazując na klasycznych sektorach energetyki, do których zaliczamy elektrownie, przemysł, przetwórstwo ropy i gazu oraz na segmentach kluczowych dla budowania gospodarki opartej na środkach transportu zbiorowego (T&T, e-mobility), energetyce atomowej oraz magazynowaniu energii i systemach przetwarzania energii dla OZE. Wszystkie nasze działania i przedstawione założenia wzrostu wyniku EBITDA zakładają wyłącznie rozwój organiczny. Z drugiej jednak strony nie wykluczamy aliansów i współpracy z innymi podmiotami. Dodatkowym wsparciem w realizacji celów będzie Hubert Stępniewicz, który od początku tego roku wzmocnił zarząd naszej spółki – podkreśla Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

 

Ostatnie NWZA także upoważniło zarząd do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego. Obowiązuje ono od przyszłego miesiąca do końca 2024 roku. Dzięki temu spółka będzie mogła wyemitować do 5 mln akcji serii F.

 

– Decyzja ta ma związek z realizacją nowej strategii i potrzebą ewentualnego pozyskania środków na inwestycje. Nie wykluczamy budowy nowego zakładu produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym, w celu stworzenia zasobów pod produkcję urządzeń dla dziedziny magazynowania energii i OZE. Nowy zakład mógłby powstać obok obecnego na posiadanej przez nas 2-hektarowej działce. Ewentualna budowa fabryki mogłaby ruszyć w przyszłym roku, a jej uruchomienie nastąpiłoby w 2024 roku. Dzięki tej inwestycji moglibyśmy znacząco zwiększyć naszą obecność na rynku polskim oraz Europy Zachodniej. Obecnie nie mamy problemów z pozyskaniem nowych zamówień. Sytuacja jest dobra, podobnie zresztą jak nasze perspektywy. Głównym czynnikiem ryzyka jest dostęp do komponentów oraz trwająca pandemia COVID-19, ale i z tym staramy się sobie radzić – dodaje Piotr Szewczyk.

 

Pod koniec ubiegłego roku spółka przyjęła nową strategię na kolejne lata. Zakłada ona dynamiczny rozwój i osiągnięcie przychodów powyżej 500 mln zł w 2026 roku, co daje średnioroczny wzrost na poziomie 35%. Zarząd planuje wykorzystać zieloną transformację do rozwoju w wybranych technologicznych obszarach działalności, m.in. energetyki atomowej, OZE i magazynach energii.

 

Opublikowano: 25.01.2022

Czytaj również

  • Biznes
  APS Energia na azjatyckim rynku trakcyjnym
  Czytaj dalej
  • Biznes
  APS Energia z zamówieniem od PKP Intercity Remtrak na ponad 10 mln zł
  Czytaj dalej
  • Biznes
  APS Energia projektuje innowacyjny magazyn energii – faza II projektu
  Czytaj dalej
  • Biznes
  Backlog Grupy APS Energia wzrósł o 75 proc.
  Czytaj dalej
  • Biznes
  Anatolij Gordikow nowym przewodniczącym Komitetu ds. Energetyki Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
  Czytaj dalej
  • Biznes
  Przychody Grupy APS Energia przekroczyły 150 mln zł
  Czytaj dalej
  • Biznes
  Wyniki APS Energia rosną skokowo
  Czytaj dalej
  • Biznes
  APS Energia będzie współpracowała z Team Korea KHNP
  Czytaj dalej
  • Biznes
  APS Energia skokowo poprawia wynik EBITDA
  Czytaj dalej
  • Biznes
  Rekordowy kwartał APS Energia dobrym prognostykiem na 2022 rok
  Czytaj dalej