Projekt APStorage 2.0. Modułowy – konfigurowalny,
zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny, system magazynowania
i kondycjonowania energii elektrycznej

Projekt jest realizowany w Konsorcjum: APS Energia (Lider) oraz Politechnika Warszawska (Konsorcjant) w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”. Projekt jest dofinansowany z budżetu Państwa.

Celem projektu jest opracowanie systemu magazynowania energii o unikalnych cechach funkcjonalnych, zapewniających przewagi konkurencyjne na dynamicznie rozwijającym się rynku magazynów energii.

BUDŻET PROJEKTU
Całkowity koszt realizacji projektu oraz całkowita kwota kosztów kwalifikowanych

43,5 MLN ZŁ

Dofinansowanie z budżetu Państwa

29 MLN ZŁ

Realizacja projektu podzielona jest na III fazy:
Faza I w okresie 03.10.2022 – 30.06.2023

Opracowanie studium wykonalności techniczno-ekonomicznej

Faza II w okresie 02.11.2023- 31.10.2025

Opracowanie prototypu modułowego i skalowalnego magazynu energii-200 kWh do zastosowania między innymi przez prosumentów indywidualnych i zbiorowych.

Faza III w okresie 01.03.2026 – 25.02.2029

Opracowanie prototypu-demonstratora modułowego i skalowalnego magazynu energii 1,0 MWh.