06.05.2024

Zapytanie ofertowe na dostawę 36 szt. modułów tranzystorowych

W związku z realizacją projektu pod tytułem „APStorage 2.0. Modułowy – konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny, system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej” w ramach Programu Krajowego Nowe Technologie Energetyczne konkurs I, fazy II, zadania nr 2 – opracowanie projektu i budowy przekształtników wraz z opracowaniem systemu rejestracji, zdalnego dostępu i zarządzania przepływem energii, zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty na dostawę 36 szt. modułów tranzystorowych w technologii węglika krzemu (SiC) zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/05/2024 z dnia 06.05.2024r. w terminie do dnia: 14.05.2024 do godziny 23.59.

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Pan Janusz Wiśniewski. Pytania w sprawie zapytania należy kierować pod adresem mailowym: janusz.wisniewski@apsenergia.pl

 

Do pobrania

Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2024

Pobierz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1052024 z dnia 06.05.2024 r.

Pobierz