Zarząd

Zespół managerski APS Energia SA przez lata budował pozycję Grupy, jako lidera na rynku Polskim oraz z sukcesem rozwinął działalność na rynkach zagranicznych.
 • PREZES ZARZĄDU
  Piotr Szewczyk
 • WICEPREZES ZARZĄDU
  Paweł Szumowski

Dr inż. Piotr Szewczyk – Prezes Zarządu APS Energia S.A. od 18 stycznia 2010. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst w Aachen. Pracę doktorską: „Optymalizacja zasilaczy wysokiego napięcia” obronił w 1998 roku na Politechnice Warszawskiej.

 • Współzałożyciel APS Nowoczesne Systemy Zasilania s.c. i wspólnik od 1995 roku.
 • Współzałożyciel i udziałowiec technologicznych spółek produkcyjnych APS Energia Sp. z o.o. oraz AC Sp. z o.o. ,
 • W APS Energia Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, od momentu powstania spółki w 2001 r. do dnia przekształcenia jej w 2010 r. w APS Energia S.A., w której pozostaje Prezesem Zarządu do dnia dzisiejszego,
 • W AC Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, od momentu powstania spółki do czasu zbycia udziałów na rzecz Huettinger Electronic GmbH w 2007 roku.
 • W APS Energia S.A. odpowiedzialny jest za strategię rozwoju spółki, politykę finansową, sprzedaż, marketing, zagadnienia organizacyjno-prawne oraz rozwój Grupy Kapitałowej APS Energia,
 • Od 2010 r. członek Rady Nadzorczej ENAP S.A.
 • W latach 1992 – 2012 był autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów i referatów w czasopismach naukowych, uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach(np. EPE ’93 w Brighton, W. Brytania, IAS ’94, Denver, USA).

W ciągu ostatnich lat wielokrotnie uczestniczył w rozmowach handlowych w Rosji, krajach byłego ZSRR, Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Współorganizator wielu imprez popularyzujących polską myśl techniczną, między innymi dorocznej konferencji naukowo-technicznej „Nowoczesne Systemy Zasilania w Energetyce”- organizowanej wspólnie z Elektrownią „Kozienice” i Politechniką Warszawską, w której uczestniczą naukowcy i inżynierowie z przemysłu z kraju i ze świata. Pasjonuje się sportem, lotnictwem-licencja PPL(A), wędkarstwem, jazzem, kulinariami, podróżami, fotografią, literaturą i biznesem.

Dr inż. Paweł Szumowski – Wiceprezes Zarządu od 18 stycznia 2010. Z wykształcenia doktor inżynier elektryk, specjalność: energoelektronika. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej.

 • W 1995 r. był współzałożycielem i wspólnikiem firmy APS Nowoczesne Systemy Zasilania s.c.
 • W 2001 r. APS Nowoczesne Systemy Zasilania s.c. została przekształcona w APS Nowoczesne Systemy Zasilania Sp. Jawna. W 2009 roku Spółka została wykreślona z rejestru KRS.
 • W 2001 r. współzałożyciel i udziałowiec technologicznych firm produkcyjnych APS Energia Sp. z o.o. oraz AC Sp. z o.o. , w APS Energia Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, od momentu powstania spółki do dnia przekształcenia jej w 2010 r. w APS Energia S.A., w której pozostaje Wiceprezesem Zarządu.
 • W APS Energia S.A. odpowiedzialny za dział badawczo rozwojowy oraz nadzór nad działem produkcji.
 • Od 2010 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENAP S.A.
 • W latach 1992 – 2012 autor lub współautor wielu artykułów i referatów w czasopismach naukowych, naukowo-technicznych, na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz seminariach. .

Rada Nadzorcza

 • PRZEWODNICZĄCY
  Dariusz Tenderenda
 • WICEPRZEWODNICZĄCY
  Henryk Malesa
 • SEKRETARZ
  Aleksandra Janulewicz-Szewczyk
 • CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
  Marcin Jastrzębski
 • CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
  Krzysztof Kaczmarczyk
 • CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
  Barbara Lemiesz

Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: organizacja i zarządzanie oraz uzyskał tytuł MBA nadany przez University of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Bankiem Komercyjnym organizowane przez Szkołę Główną Handlową i Podyplomowe Studia Praktycznego Zarządzania organizowane przez Francuski Instytut Zarządzania i Szkołę Główną Handlową. W 2015 roku uzyskał dyplom ukończenia warsztatów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, organizowanych przez EY Academy of Business. Dariusz Tenderenda posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw, w tym w zakresie przygotowania i realizacji publicznych (GPW) i niepublicznym emisji akcji oraz transakcji fuzji i przejęć.

Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Od 2008 r. współpracuje z Grupą Navigator Capital i pełni funkcję członka zarządu Domu Maklerskiego Navigator S.A. Od 2013 r. pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Aplisens S.A. W latach 2004 – 2008 był dyrektorem w BRE Corporate Finance (Grupa BRE Banku), w latach 2001 – 2003 ekspertem corporate finance w Domu Maklerskim Millennium (Grupa Banku Millennium), w latach 1996 – 2000 menedżerem w BIG Finance – obecnie Millennium TFI (Grupa Banku Millennium) oraz w latach 1995 – 1996 analitykiem kredytowym w BWR Real Bank (Grupa Deutsche Bank).

W roku 1988 ukończył Uniwersytet Warszawski. Doświadczenie zdobywał kolejno pracując w latach 1972 – 1979 w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Kwidzynie, Wałczu i w Płocku jako k-k budowy i k-k grupy robót, w latach 1979 – 1982 Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Elblągu jako inspektor nadzoru, w latach 1982 – 1986 jako koordynator uchwały Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia przeciw powodziowego województwa płockiego, Pełnomocnik Wojewody Płockiego, w latach 1986 – 1988 jako z-ca dyrektora wydziału rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, w latach 1988 – 1996 jako Dyrektor TWIG w Płocku, Dyrektor Agencji Doradztwa Inwestycyjnego w Investing S.A. w Płocku.

W latach 1996 – 2000 Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego PKN Orlen S.A.- Szef IPO, w latach 2000 – 2004 Prezes Zarządu Rafinerii Czechowice S.A., w latach 2004 – 2007 Dyrektor Biura Lotos Południe, Dyrektor Biura Restrukturyzacji Grupa LOTOS S.A., w latach 2007 – 2008 jako Prezes Zarządu LOTOS Gaz S.A., w latach 2008 – 2013 jako Dyrektor ds. Rozwoju, a następnie Dyrektor ds. Sprzedaży w Lurgi S.A., w latach 1996 – 2004 w Radach Nadzorczych: NFI OCTAVA S.A. – Wiceprzewodniczący RN, IKS SA Inowrocław – Przewodniczący RN, RCEkoenergia sp. z o.o. – Przewodniczący RN.  2013 – obecnie: niezależny doradca biznesowy.

Wykształcenie:

 • 2022: Kurs Członka Rady Nadzorczej w Europejskiej Grupie Doradczej
 • 2018-2019: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, kierunek: Nowoczesna Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii, studia podyplomowe
 • 2018-2019: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, kierunek: Żywienie Człowieka i Ocena Żywności II stopień
 • 2014-2017: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, kierunek: dietetyka I stopień

Doświadczenie zawodowe:

 • 2019 – obecnie: własna działalność gospodarcza: Administracja i Zarządzanie w gastronomi
 • 2018 – obecnie: Manager i specjalista ds. cateringu w restauracji w CD Projekt S.A.
 • 2017 – 2018: Kucharz w restauracji Ósma Kolonia
 • 2016: Asystentka dietetyka w NaturHouse „Galeria Ursynów” w Warszawie
 • 2015 – 2017: praktyka w poradni chorób metabolicznych w Szpitalu Czerniakowskim, praktyka dietetyczna w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci przy ul. Kopernika, praktyka w Domu Opieki Społecznej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie, praktyka w cateringu w Mazowieckim szpitalu Bródnowskim, praktyka gastronomiczna w Restauracji Belvedere w Warszawie.

Wykształcenie:

 • Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia doktoranckie
 • Administracja publiczna, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, studia magisterskie
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, studia licencjackie
 • Zarządzanie Łańcuchem Dostaw – Sektor Gazowy i Naftowy, University of Liverpool

 

 

Członek rad nadzorczych: Bank Ochrony Środowiska S.A. (2020-obecnie), Lotos Exploration and Production Norge – Norwegia, Naftoport sp. z o.o. – Gdańsk, PERN Przyjaźń S.A. – Płock, WARS Sp. z o.o. – Warszawa, RADPEC S.A. – Radom, Radny miasta stołecznego Warszawy w latach 1998 – 2010.

 

 

 

Konsul Honorowy Gruzji w Polsce 2010 – 2013.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2019 – obecnie: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Veramo S.A.
 • 2018 – 2019: Doradca Zarządu, Northvolt Polska
 • 2018 –2019: Doradca Ministra ds. Elektromobilności w Ministerstwie Środowiska
 • 2016 – 2018: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Grupa Lotos S.A.
 • 2016: Prezes Zarządu, Petrobaltic S.A.
 • 2013 – 2015: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Gazoprojekt S.A. – Grupa PGNIG S.A.
 • 2013 – 2014: Doradca Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • 2011 – 2013: Dyrektor – Centralny Departament Zakupów, Polkomtel S.A.
 • 2008 – 2011: Dyrektor Zarządzający IT i in., Polkomtel S.A.
 • 2006 – 2010: Prezes Zarząd, Dyrektor Naczelny, MPR Sarmatia
 • 2006 – 2008: Członek Zarządu ds. Strategii i Operacji, PERN „Przyjaźń” S.A.
 • 1997 – 2006: Ekspert TADIG – Departament Operacyjny IT, Polkomtel S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe.

 

W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W  latach  2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej  w  Polsce.  W  latach  2016-2019  Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.Od maja 2021 – Prezes Zarządu Mabion S.A.

Niemalże 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym: Action, Alta, Arteria, Braster, Best, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Elektrotim, Enel-Med, Enter Air, Duon, Giełda Papierów Wartościowych, Graal, Huuuge Games, Integer, InPost, KGHM, LC Corp, Magellan, Mabion, Polimex-Mostostal,  Polish  Energy  Partners,  Robyg,  SARE,  TIM,  Wirtualna  Polska,  Work  Service, Vigo,  4fun Media.

Wykształcenie:

 • 2019 – 2020 – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Studia Podyplomowe, kierunek: Prawo podatkowe
 • 2002 – 2003 – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Studia Podyplomowe, kierunek: Rachunkowość
 • 1998 – 2000 – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: Finanse i Bankowość, tytuł: magister
 • 1994 – 1998 – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: Finanse i Bankowość, tytuł: licencjat

Pełnione funkcje:

 • 2015-2016 – Medicum Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu
 • 2013-2016 – Intra Sp. z o.o. – Prokurent.
 • 2014-2015 – Exigo Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Likwidator.
 • 2011-2012 – Actipharma S.A. – Prezes Zarządu.
 • 2011-2013 – Program Juventa Sp. z o.o. – Prokurent.
 • 2011-2012 – Wschodnia Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.
 • 2002-2003 – Gro-Eko Sp. z o.o. – Wice Prezes Zarządu.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2018 – obecnie: własna działalność gospodarcza TaxLem _PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 • Od 2021 – stała współpraca z Kancelarią Podatkową Skłodowscy w Markach w obszarze rachunkowości i finansów, usługi odpowiadające zakresowi prac głównej księgowej i audytora wewnętrznego.
 • 2011-2017 – Intra Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy, Prokurent.
 • 2009-2011 – Centrum Klima S.A. – Główna Księgowa.
 • 2007-2009 – APS Energia Sp. z o.o. – Główna Księgowa.
 • 2002-2006 – Lesaffre Polska S.A. – Kierownik ds. zarządzania środkami pieniężnymi.
 • 2000-2002 – GRO-EKO Sp. z o.o. Główna Księgowa.
 • 1995-1998 – BZ WBK SA Oddział w Kluczborku Inspektor kredytowy.