Materiały korporacyjne

Prezentacja dla inwestorów – 2023

Pobierz

Prezentacja dla analityków – 2016

Pobierz

Grupa APS Energia – prezentcja z debiutu na NewConnect 8.08.2013

Pobierz

Dokument Informacyjny APS Energia

Pobierz

Ład korporacyjny

Regulamin Programu Motywacyjnego APS Energia SA na lata 2022-2026

Pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej APS Energia SA

Pobierz

Regulamin Zarządu APS Energia SA

Pobierz

Statut APS Energia SA

Pobierz

Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk – APS Energia

Pobierz

Regulamin Walnego Zgromadzenia APS Energia SA

Pobierz

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 24-01-2022

Pobierz