Priorytetem działalności APS Energia jest podnoszenie zdolności produkcyjnych w przemyśle z uwzględnieniem czynników maksymalnej ochrony środowiska naturalnego.

 • Jakość i ekologia, to nierozłączne określenia opisujące sposób funkcjonowania naszych produktów.
 • Unikalne na rynku rozwiązania technologiczne, nowatorska konstrukcja, wykorzystanie najnowszych osiągnięć z dziedziny elektroniki i informatyki, gwarantują wyższą wartość użytkową niż podobne produkty obecne na rynku.
 • Wprowadzony przez nas rygorystyczny system technologiczny, pomaga w przestrzeganiu przyjętych standardów jakościowych. Przyczyny ewentualnych usterek analizowane są przez stały zespół specjalistów.
 • Każde urządzenie wyprodukowane przez APS Energia przechodzi tzw. Factory Acceptance Test. Standardowe testowanie obejmuje długotrwałe wygrzewanie w różnych warunkach obciążenia. Przeprowadzamy także testy wytrzymałości sejsmicznej i termicznej.
 • Spółki wchodzące w skład Grupy APS Energia posiadają systemy zarządzania jakością zgodne z normą ISO 9001:2015 lub są w trakcie procesu certyfikacji. Ponadto mamy wymagane dopuszczenia do eksploatacji na rynkach zagranicznych: w Afryce, Eurazji, na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w krajach Oceanii.

Certyfikaty

 • ISO_TS 22163
 • ISO 19443 PL
 • ISO 9001 PL
 • ISO 45001 PL
 • ISO14001
 • ISO 27001:2013 PL
 • Kodeksy sieciowe NC-RfG
 • Certyfikat Zgodności PKP Intercity
 • NATO AQAP 2110
 • NATO AQAP 2310
 • Koncesja MSWiA
 • Kod Natowski

Do pobrania

Polityka Bezpieczeństwa Technicznego

Pobierz

Polityka Jakości, środowiskowa i BHP

Pobierz