Udostępnij artykuł

Producent niezawodnych systemów zasilania zakończył 2022 rok z rekordową sprzedażą. Grupa chce kontynuować dynamiczny rozwój, wykorzystując przyspieszoną transformację energetyczną, jaka dokonuje się w Polsce i na świecie. Na krajowym rynku celem jest zwiększenie sprzedaży w sektorach trakcji i transportu, energetyki klasycznej i jądrowej oraz magazynów energii. Jednocześnie APS Energia stawia na dalszą ekspansję zagraniczną, m. in. w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej.

 

Ubiegłoroczne przychody Grupy APS Energia wzrosły r/r o 33 proc. do 150,9 mln zł, z czego sprzedaż eksportowa stanowiła 59,3 proc. Największy wzrost nastąpił w segmencie usług (o 21 mln zł), a najistotniejszy udział miała w tym spółka zależna ENAP SA, poprzez wykonywane prace w branży AKPiA. Wynik brutto ze sprzedaży Grupy przekroczył 39 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 3,8 mln zł, a zysk netto sięgnął 0,5 mln zł. W 2021 roku zyski wynosiły odpowiednio niespełna 35 mln zł, blisko 11 mln zł i 9,3 mln zł. Grupa zamknęła 2022 rok wzrostem przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej aż o 258 proc. r/r do 15,8 mln zł. Na koniec ubiegłego roku dysponowała kwotą blisko 10 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (+117 proc. r/r).

 

– Rok 2022, mimo niezwykle wymagającego otoczenia, okazał się dla nas rekordowy pod względem przychodów. Było to możliwe dzięki utrzymaniu kluczowych zasobów kadrowo-operacyjnych, realizacji posiadanego portfela kontraktów z lat ubiegłych, jak również istotnemu wzrostowi sprzedaży w spółkach zależnych. W dużej mierze realizowaliśmy sprzedaż do sektorów charakteryzujących się niższą marżowością (AKPiA) oraz sektorów pozwalających na zmniejszenie efektu sezonowości (trakcja i transport). Widzimy potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu, choć nie brakuje wyzwań związanych chociażby z konsekwencjami wojny w Ukrainie czy wzrostem kosztów komponentów do produkcji, który negatywnie wpływa na poziom rentowności. Problemy związane z niższą marżowością udało się zdefiniować i w związku z tym liczymy na poprawę marż w kolejnych okresach. W perspektywie kolejnych lat celem nadrzędnym Grupy jest osiągnięcie wzrostu wartości dla Akcjonariuszy oraz zapewnienie dodatniej dynamiki przychodów na poziomie średniego wzrostu sprzedaży (CAGR-35 proc.), czyli docelowo ponad 500 mln zł w 2026 r., a więc zgodnie z przyjętą strategią na lata 2022-2026 – komentuje Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

 

Grupa w związku z przyśpieszoną transformacją energetyczną w Unii Europejskiej i na świecie oraz przyjętą Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. chce wykorzystać zieloną transformację do dynamicznego rozwoju w wybranych, technologicznych obszarach działalności. Dlatego w kolejnych okresach planuje realizować przejętą strategię na najbliższe lata, zakładającą dywersyfikację przychodów o kluczowe sektory takie jak magazyny energii, trakcję i transport, czy energetykę jądrową. Chce przy tym wykorzystać zbudowaną wcześniej pozycję w tych dziedzinach oraz istotnie rozszerzyć działalność eksportową.

 

– Już teraz naszym atutem jest wysoki backlog. Mamy wiele zapytań ofertowych z różnych kierunków i co równie ważne są to perspektywiczni kontrahenci, z którymi możemy współpracować przy wielu projektach. Chcemy wzmacniać swoją pozycję w krajach europejskich, również poprzez działalność spółki zależnej ENAP w segmencie AKPiA, która już teraz korzysta z dużego potencjału nowych zamówień głównie na rynku niemieckim, austriackim, skandynawskim, czy brytyjskim. W Europie chcemy też rozpocząć sprzedaż urządzeń dedykowanych dla sektora T&T oraz w dalszej pespektywie magazynów energii. Nadal zamierzamy być aktywni na rynkach azjatyckich, jak również zwiększać sprzedaż w najbliższych latach w Afryce oraz Ameryce Północnej – wskazuje Piotr Szewczyk.

 

W Polsce celem Grupy APS Energia jest zwiększenie sprzedaży w sektorach trakcji i transportu, energetyki klasycznej i jądrowej oraz magazynów energii.

 

– Planowane w najbliższych latach inwestycje w modernizację taboru kolejowego stwarzają możliwość zbudowania silnej pozycji na rynku, dzięki zastosowaniu naszych urządzeń, które są najwyższej jakości. Innym strategicznym kierunkiem są magazyny energii. Sektor ten będzie newralgicznym elementem stabilności systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii. Olbrzymi potencjał tego rynku sprawia, że prowadzone działania zmierzają do uruchomienia własnej produkcji gotowych magazynów energii dla zakładów przemysłowych oraz sieci przesyłowych, czy obiektów dystrybucji energii. Równie perspektywicznym sektorem krajowym, na którym Grupa ma szansę zaistnieć w istotny sposób jest sektor atomowy. Podejmowane kroki na szczeblach rządowych oraz w sektorze prywatnym, dotyczące budowy pierwszych bloków elektrowni jądrowych powinny umożliwić wykorzystanie naszego doświadczenia w zakresie dostaw dla elektrowni na rynkach WNP – dodaje Piotr Szewczyk.

 

APS Energia mocno inwestuje w rozwój. W 2022 roku wraz z Politechniką Warszawską otrzymała dofinansowanie od NCBiR na 29 mln zł w związku projektem nowego magazynu energii APStorage 2.0 – a cały projekt jest wart ponad 43 mln zł. Ponadto w minionym roku zespół R&D giełdowej spółki prowadził 8 projektów. W efekcie prowadzonych prac powstają nowe urządzenia dla trakcji i transportu, m.in. nowe ładowarki bateryjne wykorzystujące tranzystory w technologii SiC, a dotychczasowe produkty są dalej rozwijane i optymalizowane pod kątem zużycia materiałów oraz redukcji kosztów produkcji. W dalszym ciągu trwają prace nad przekształtnikiem dedykowanym do napędu kolejowego oraz stacjami ładowania pojazdów elektrycznych. W sektorze przemysłowym rozwijane są magazyny energii oraz systemy zarządzania pracą magazynów energii tzw. EMS. Grupa jest przygotowana do poszerzenia gamy przetwornic statycznych o wersje dachowe oraz o przetwornice przeznaczone na nowe rynki zbytu. Łączne nakłady na R&D wyniosły w 2022 roku 3,4 mln zł.

Opublikowano: 28.04.2023

Czytaj również

  • Biznes
  APS Energia na azjatyckim rynku trakcyjnym
  Czytaj dalej
  • Biznes
  APS Energia z zamówieniem od PKP Intercity Remtrak na ponad 10 mln zł
  Czytaj dalej
  • Biznes
  APS Energia projektuje innowacyjny magazyn energii – faza II projektu
  Czytaj dalej
  • Biznes
  Backlog Grupy APS Energia wzrósł o 75 proc.
  Czytaj dalej
  • Biznes
  Anatolij Gordikow nowym przewodniczącym Komitetu ds. Energetyki Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
  Czytaj dalej
  • Biznes
  Wyniki APS Energia rosną skokowo
  Czytaj dalej
  • Biznes
  APS Energia będzie współpracowała z Team Korea KHNP
  Czytaj dalej
  • Biznes
  APS Energia skokowo poprawia wynik EBITDA
  Czytaj dalej
  • Biznes
  Rekordowy kwartał APS Energia dobrym prognostykiem na 2022 rok
  Czytaj dalej
  • Biznes
  APS Energia motywuje pracowników i chce skokowo zwiększać wyniki
  Czytaj dalej