Udostępnij artykuł

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zawarciu w dniu 23 września 2022 r. umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a APS Energia S.A. jako liderem konsorcjum oraz Politechniką Warszawską jako konsorcjantem, o dofinansowanie projektu (dalej „Projekt”) pn. „APStorage 2.0. Modułowy – konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny, system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej”.

Projekt będzie realizowany w ramach programu „Nowe technologie w zakresie energii”, który został przygotowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski.

 

Projekt będzie dofinansowany ze środków krajowych. Całkowity koszt realizacji Projektu oraz całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynoszą 43,5 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 29 mln zł. Projekt jest podzielony na 3 fazy – opracowanie studium wykonalności techniczno-ekonomicznego, zadania badawcze koncentrujące się wokół osiągnięcia zadanego poziomu gotowości technologicznej oraz zadania, o charakterze eksperymentalnych prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych, koncentrujące się wokół osiągnięcia kolejnego poziomu gotowości technologicznej. Uprawnienie do uzyskania dofinansowania na realizację kolejnej fazy Projektu jest uzależnione od uzyskania pozytywnego wyniku w ramach selekcji po weryfikacji poprzedniej fazy. Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu kończy się w terminie zakończenia realizacji III fazy Projekt tj. w dniu 25 lutego 2029 r.

 

Planowanym wynikiem realizacji Projektu jest opracowanie systemu o unikalnych cechach funkcjonalnych, zapewniających przewagi konkurencyjne na dynamicznie rozwijającym się rynku magazynów energii.

 

 

 

Opublikowano: 23.09.2022

Czytaj również

  APS Energia S.A. uczestniczy w projekcie „CNA – CZAS NA AFRYKĘ! Budowa mocnej pozycji Klastra oraz członków Klastra na rynkach Afryki”
  Czytaj dalej
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wesprze laboratorium R&D APS Energia
  Czytaj dalej
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wesprze prace badawcze prowadzone przez APS Energia
  Czytaj dalej