Udostępnij artykuł

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zawarciu w dniu 23 września 2022 r. umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a APS Energia S.A. jako liderem konsorcjum oraz Politechniką Warszawską jako konsorcjantem, o dofinansowanie projektu (dalej “Projekt”) pt. “APStorage 2.0. Modułowy – konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny, system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej”.

Projekt będzie realizowany w ramach programu “Nowe technologie w zakresie energii”, który został przygotowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski.

 

Projekt będzie dofinansowany ze środków krajowych. Całkowity koszt realizacji Projektu oraz całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynoszą 43,5 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 29 mln zł. Projekt jest podzielony na 3 fazy – opracowanie studium wykonalności techniczno-ekonomicznego, zadania badawcze koncentrujące się wokół osiągnięcia zadanego poziomu gotowości technologicznej oraz zadania, o charakterze eksperymentalnych prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych, koncentrujące się wokół osiągnięcia kolejnego poziomu gotowości technologicznej. Uprawnienie do uzyskania dofinansowania na realizację kolejnej fazy Projektu jest uzależnione od uzyskania pozytywnego wyniku w ramach selekcji po weryfikacji poprzedniej fazy. Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu kończy się w terminie zakończenia realizacji III fazy Projekt tj. w dniu 25 lutego 2029 r.

 

Planowanym wynikiem realizacji Projektu jest opracowanie systemu o unikalnych cechach funkcjonalnych, zapewniających przewagi konkurencyjne na dynamicznie rozwijającym się rynku magazynów energii.

 

 

 

Opublikowano: 04.01.2024

Czytaj również

  The National Centre for Research and Development granted APS Energia and Warsaw University of Technology funding for the energy storage and conditioning system project
  Czytaj dalej
  European Regional Development Fund will support research conducted by APS Energia
  Czytaj dalej
  The European Regional Development Fund will support APS Energia’s R&D laboratory
  Czytaj dalej
  APS Energia S.A. participates in the project “CNA – TIME FOR AFRICA! Building a strong position of the Cluster and its members in the African markets”
  Czytaj dalej
  Європейський фонд регіонального розвитку підтримає дослідницьку роботу, яку проводить APS Energia
  Czytaj dalej
  Європейський фонд регіонального розвитку підтримає науково-дослідну лабораторію APS Energia
  Czytaj dalej
  APS Energia S.A. бере участь у проекті «CNA – ЧАС ДЛЯ АФРИКИ! Побудова міцної позиції Кластеру та його учасників на африканських ринках»
  Czytaj dalej
  NCBiR надала APS Energia та Варшавському технологічному університету спільне фінансування проекту системи накопичення та кондиціонування електроенергії
  Czytaj dalej
  APS Energia S.A. uczestniczy w projekcie „CNA – CZAS NA AFRYKĘ! Budowa mocnej pozycji Klastra oraz członków Klastra na rynkach Afryki”
  Czytaj dalej
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wesprze laboratorium R&D APS Energia
  Czytaj dalej