Udostępnij artykuł

APS Energia S.A. uczestniczy w projekcie „CNA – CZAS NA AFRYKĘ! Budowa mocnej pozycji Klastra oraz członków Klastra na rynkach Afryki” dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0004/19-00.

 

Wartość projektu 7 318 074,07 zł. Wysokość dofinansowania: 3 844 315,70 zł.

 

Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022 przez Klaster Logistyczno-Transportowy „Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

 

Celem Projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra LTPP na rynkach afrykańskich poprzez szereg kompleksowych usług wspierających wprowadzenie ich oferty na rynki Afryki.

 

Opublikowano: 30.06.2021

Czytaj również

  The National Centre for Research and Development granted APS Energia and Warsaw University of Technology funding for the energy storage and conditioning system project
  Czytaj dalej
  European Regional Development Fund will support research conducted by APS Energia
  Czytaj dalej
  The European Regional Development Fund will support APS Energia’s R&D laboratory
  Czytaj dalej
  APS Energia S.A. participates in the project “CNA – TIME FOR AFRICA! Building a strong position of the Cluster and its members in the African markets”
  Czytaj dalej
  Європейський фонд регіонального розвитку підтримає дослідницьку роботу, яку проводить APS Energia
  Czytaj dalej
  Європейський фонд регіонального розвитку підтримає науково-дослідну лабораторію APS Energia
  Czytaj dalej
  APS Energia S.A. бере участь у проекті «CNA – ЧАС ДЛЯ АФРИКИ! Побудова міцної позиції Кластеру та його учасників на африканських ринках»
  Czytaj dalej
  NCBiR przyznało APS Energia i Politechnice Warszawskiej dofinansowanie na projekt systemu magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej
  Czytaj dalej
  NCBiR надала APS Energia та Варшавському технологічному університету спільне фінансування проекту системи накопичення та кондиціонування електроенергії
  Czytaj dalej
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wesprze laboratorium R&D APS Energia
  Czytaj dalej