Udostępnij artykuł

APS Energia S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenie kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty” nr POIR.02.01-00-00-0017/15.

Dofinansowanie zostało przyznane  w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Całkowita wartość projektu to 8 333 250,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

 

Poziom przyznanego dofinansowania to 2894750,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), co stanowi  42,73 % kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Opublikowano: 01.09.2016

Czytaj również

  The National Centre for Research and Development granted APS Energia and Warsaw University of Technology funding for the energy storage and conditioning system project
  Czytaj dalej
  European Regional Development Fund will support research conducted by APS Energia
  Czytaj dalej
  The European Regional Development Fund will support APS Energia’s R&D laboratory
  Czytaj dalej
  APS Energia S.A. participates in the project “CNA – TIME FOR AFRICA! Building a strong position of the Cluster and its members in the African markets”
  Czytaj dalej
  Європейський фонд регіонального розвитку підтримає дослідницьку роботу, яку проводить APS Energia
  Czytaj dalej
  Європейський фонд регіонального розвитку підтримає науково-дослідну лабораторію APS Energia
  Czytaj dalej
  APS Energia S.A. бере участь у проекті «CNA – ЧАС ДЛЯ АФРИКИ! Побудова міцної позиції Кластеру та його учасників на африканських ринках»
  Czytaj dalej
  NCBiR przyznało APS Energia i Politechnice Warszawskiej dofinansowanie na projekt systemu magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej
  Czytaj dalej
  NCBiR надала APS Energia та Варшавському технологічному університету спільне фінансування проекту системи накопичення та кондиціонування електроенергії
  Czytaj dalej
  APS Energia S.A. uczestniczy w projekcie „CNA – CZAS NA AFRYKĘ! Budowa mocnej pozycji Klastra oraz członków Klastra na rynkach Afryki”
  Czytaj dalej