Udostępnij artykuł

APS Energia S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenie kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty” nr POIR.02.01-00-00-0017/15.

Dofinansowanie zostało przyznane  w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Całkowita wartość projektu to 8 333 250,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

 

Poziom przyznanego dofinansowania to 2894750,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), co stanowi  42,73 % kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Opublikowano: 01.09.2016

Czytaj również

  NCBiR przyznało APS Energia i Politechnice Warszawskiej dofinansowanie na projekt systemu magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej
  Czytaj dalej
  APS Energia S.A. uczestniczy w projekcie „CNA – CZAS NA AFRYKĘ! Budowa mocnej pozycji Klastra oraz członków Klastra na rynkach Afryki”
  Czytaj dalej
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wesprze prace badawcze prowadzone przez APS Energia
  Czytaj dalej