Udostępnij artykuł

APS Energia S.A. received funding from the European Union for the project “Development of the APS Energia research and development centre to increase R&D competencies and diversify activities with new innovative products” no. POIR.02.01-00-00-0017/15.

The funding was granted as part of Action 2.1 “Support for investments in R&D infrastructure of enterprises” of the Smart Growth Operational Programme. The total value of the project is PLN 8,333,250.00 (in words: eight million three hundred and thirty-three thousand two hundred and fifty zloty).

 

The level of co-financing awarded is PLN 2,894,750.00 (in words: two million eight hundred and ninety-four thousand seven hundred and fifty zloty), which represents 42.73% of the project’s eligible costs.

 

Opublikowano: 19.01.2024

Czytaj również

  The National Centre for Research and Development granted APS Energia and Warsaw University of Technology funding for the energy storage and conditioning system project
  Czytaj dalej
  European Regional Development Fund will support research conducted by APS Energia
  Czytaj dalej
  APS Energia S.A. participates in the project “CNA – TIME FOR AFRICA! Building a strong position of the Cluster and its members in the African markets”
  Czytaj dalej
  Європейський фонд регіонального розвитку підтримає дослідницьку роботу, яку проводить APS Energia
  Czytaj dalej
  Європейський фонд регіонального розвитку підтримає науково-дослідну лабораторію APS Energia
  Czytaj dalej
  APS Energia S.A. бере участь у проекті «CNA – ЧАС ДЛЯ АФРИКИ! Побудова міцної позиції Кластеру та його учасників на африканських ринках»
  Czytaj dalej
  NCBiR przyznało APS Energia i Politechnice Warszawskiej dofinansowanie na projekt systemu magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej
  Czytaj dalej
  NCBiR надала APS Energia та Варшавському технологічному університету спільне фінансування проекту системи накопичення та кондиціонування електроенергії
  Czytaj dalej
  APS Energia S.A. uczestniczy w projekcie „CNA – CZAS NA AFRYKĘ! Budowa mocnej pozycji Klastra oraz członków Klastra na rynkach Afryki”
  Czytaj dalej
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wesprze laboratorium R&D APS Energia
  Czytaj dalej