Prostowniki PBI2z

Prostownik został zaprojektowany z uwzględnieniem osiągnięć współczesnej elektrotechniki, oparty o mostek tranzystorowy IGBT, sterowany mikroprocesorowym układem starowania.

 

Transformator i mostek tranzystorowy przetwarzają napięcie trójfazowe sieci na napięcie stałe i prąd zgodnie z wymaganiami baterii oraz odbiorników. Transformator również zapewnia izolację galwaniczną napięcia stałego od sieci.

Opis produktu

Podstawowym trybem pracy prostownika PBI2z jest ładowanie buforowe baterii. W trybie buforowym prostownik zasila odbiorniki prądem stałym oraz doładowuje baterie dopasowując napięcie w taki sposób, żeby bateria zawsze była maksymalnie naładowana. Istnieje możliwość przełączenia prostownika w tryb ładowania automatycznego o podwyższonym napięciu zgodnie z wykresem IU – z możliwością ustawienia poziomu napięcia. Algorytm pracy w tym trybie przewiduje automatyczny powrót do trybu buforowego po obniżeniu wartości prądu ładowania do zadanej wartości. Urządzenie wyposażono w microprocesorowy system nadzoru pracy oraz stanu baterii.

 

Dodatkowym trybem pracy prostownika PBI2z jest tryb rozładowania baterii. W trybie rozładowania baterii, energia zgromadzona w baterii jest przekształcana oraz przekazywana do sieci energetycznej o zadanej wartości mocy lub prądu. Rozładowanie odbywa się do momentu osiągnięcia zadanej wartości minimalnej napięcia baterii.

 

Urządzenie znajdzie zastosowanie w elektrowniach, stacjach transformatorowych, punktach rozdzielczych, zakładach przemysłowych, elektrowniach jądrowych. Może być wykorzystane zarówno autonomicznie, jak i jako część systemu napięć gwarantowanych DC. PBI2z można wykorzystać jako źródło prądu stałego w UPS oraz do ładowania baterii.

Urządzenie przeznaczone do:

odbierania energii elektrycznej prądu przemiennego z sieci energetycznej oraz przekształcanie jej w energię elektryczną prądu stałego
ładowania/doładowania podłączonej baterii
dystrybucji energii elektrycznej w obwodach prądu stałego
łączenia się z analogicznych urządzeniem do pracy równoległej na wspólną szynę
kontrolowanego rozładowania baterii, przekształcenia energii elektrycznej w celu jej oddania do sieci energetycznej

Charakterystyka urządzenia:

Wysoka stabilność napięć oraz prądu wyjściowego
Bardzo niska pulsacja prądu i napięcia wyjściowego
Cicha praca
Wysoka wydajność

Urządzenie zapewnia:

Izolację galwaniczną napięcia stałego na wyjściu od napięcia sieci zasilającej
Kompensację temperaturową napięcia ładowania buforowego baterii
Ograniczenie prądu ładowania baterii
Zminimalizowanie emitowanych zakłóceń wysokich częstotliwości, dzięki zastosowaniu wielostopniowych filtrów przeciwzakłóceniowych
Współpracę z baterią zgodną z zaleceniami EUROBAT

Urządzenie posiada następujące zabezpieczenia:

  • przed przegrzaniem części mocy przekształtnika
  • przed wystąpieniem zwarcia na wyjściu
  • przed niekontrolowanym wzrostem napięcia wyjściowego

Specyfikacja techniczna

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Napięcie wyjściowe, VAC

3 x 400 (±1 %)

Znamionowy prąd wyjściowy, A
3-fazowy
Częstotliwość napięcia wyjściowego, Hz

50

Dopuszczalny zakres dewiacji częstotliwości, Hz

50 (±10 %)

THD napięcia wyjściowego, %

< 2

Moc znamionowa, kVA / kW

50 / 50

Przeciążalność
<1,1In długotrwale
> 1,1In … < 1,25In w ciągu 3 min
> 1,25In … < 1,5In w ciągu 30 s
> 1,5In w ciągu 1 s
Prąd zwarciowy
3xIn w ciągu 100 ms
Zakres cos (fi) odbiorów
0,2 ind. … 0,2 poj.
Sprawność, %

> 93

KONFIGURACJA
Bypass automatyczny (Static Switch)

Opcja

Praca redundantna lub równoległa

Opcja

System automatycznego nadzoru SAN

Standard

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Interfejs RS485 MODBUS RTU; IEC

Standard

Zabudowa pól rozdzielczych

Standard

Bezprzerwowy bypass remontowy

Opcja

Dostępne wersje językowe

PL | EN | RUS | CZ

Zapytaj o produkt

Napisz do nas jeżeli masz pytania lub jesteś zainteresowany naszą ofertą.


    kontakt

    Produkty w tej kategorii