Prostowniki PBI M/MC

Systemy PBI (prostowniki buforowe impulsowe) są zespołami zasilania prądu stałego dostosowanymi do potrzeb zakładów przemysłowych o wysokich wymaganiach niezawodności, parametrów technicznych i pewności zasilania.

Opis produktu

Moduły mocy prostowników bez kontrolera pracy, przeznaczone są do łączenia równoległego kilku modułów w jednej szafie przemysłowej. Moduły współpracują z kontrolerem zewnętrznym, który rejestruje parametry wszystkich modułów. Główne przeznaczenie układów to budowa systemów wielomodułowych typu MS.

 

Moduły mocy prostowników wraz z kontrolerem pracy. Urządzenia dostępne w wersji gabarytowej 4U oraz 6U. Układy przeznaczone do samodzielnej pracy, lub jako moduły dodatkowe w prostownikach, rozdzielniach, czy też w innych systemach zasilania. W systemach zasilania gwarantowanego układy te są wykorzystywane jako niezależny moduł ładowania baterii o wysokich wymaganiach.

 

Zasilacze buforowe typu PBI przeznaczone są do pracy w stałoprądowych systemach zasilania bezprzerwowego jako źródła zasilania odbiorów i ładowania baterii o napięciach znamionowych 24VDC, 48VDC, 60VDC, 110VDC, 220VDC, 400VDC, 700VDC lub innych zgodnych ze specyfikacją urządzenia.

 

Zasilanie odbiorników prądu stałego może odbywać się przy współpracy z baterią buforową bądź bezpośrednio z zasilacza.

Dzięki zastosowaniu tranzystorów IGBT w przetwornicy zasilacza pracującej z modulacją szerokości impulsu (PWM) i częstotliwością ponadakustyczną zasilacz posiada takie właściwości jak:

Wysoką stabilność napięć oraz prądów wyjściowych
Bardzo niskie tętnienia prądu
i napięcia wyjściowego
Małe gabaryty i masę
Cichą pracę
Wysoką sprawność

Zasilacz zapewnia:

Izolację galwaniczną od sieci zasilającej
Kompensację temperaturową napięcia baterii
Ograniczenie prądu ładowania baterii
Minimalizację emitowanych zakłóceń
w czasie dzięki zastosowaniu wielostopniowych filtrów przeciwzakłóceniowych
Zgodną z zaleceniami EUROBAT charakterystyką ładowania
i współpracy z baterią

Zasilacz wyposażony jest w mikroprocesorowy (DSP) układ sterowania pracy przetwornicy oraz kontroli stanu baterii. Posiada następujące zabezpieczenia:

 • od przegrzania układów mocy (ogranicza prąd wyjściowy nie przerywając pracy),
 • przeciwzwarciowe – typu elektronicznego i za pomocą bezpieczników topikowych,
 • nadnapięciowe.

Zasilacz zapewnia współpracę z baterią w trzech stanach:

 • Tryb pracy buforowej (najczęściej 2.23V/ogniwo). Jest to najczęściej wykorzystywany stan pracy zasilacza. W stanie tym urządzenie zasila baterię i/lub odbiorniki napięciem o wysokim stopniu stabilności i wymaganej wartości (najczęściej 2.23 V/ogniwo). Napięcie buforowania jest kompensowane termicznie za pomocą znajdującej się w standardowym wyposażeniu sondy termicznej.
 • Tryb ładowania samoczynnego (2.4V/ogniwo). W przypadku częściowego lub całkowitego rozładowania baterii ( np. w wyniku zaniku napięcia zasilania) baterię należy możliwie szybko naładować w celu przygotowania jej do obsługi ewentualnej kolejnej awarii. W tym przypadku doładowanie baterii do napięcia pracy buforowej nie zapewni 100%-ego jej naładowania ze względu np. na niewielkie rozbieżności stanu poszczególnych ogniw. Podwyższenie napięcia o pewną wartość umożliwia wyrównanie ładunku na ogniwach i szybkie osiągnięcie stanu pełnego naładowania.
 • Ładowanie dozorowane. W przypadku współpracy z otwartymi bateriami kwasowymi okresowo może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia dodatkowego ładowania wyrównawczego baterii do napięcia 2,7V/ogn. Proces takiego ładowania powinien być prowadzony ściśle wg wskazań producenta baterii i zawsze w obecności personelu obsługującego.

   

Specyfikacja techniczna

Typ zabudowy

Moduł 19” 6U / Moduł 19” 4U

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Napięcie wyjściowe, VDC

24/48/60/110/220/400/700

Prąd wyjściowy, A

>25 | >10

KONFIGURACJA
Samodzielna praca

Wymaga kontrolera SAN 4 (PBI M)

Standard (PBI MC)

System automatycznego nadzoru SAN

Opcja

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Dostępne wersje językowe

PL | EN | RUS | CZ

Pliki

Datasheet PBI M/MC

Parametry i dane techniczne
Pobierz

Zapytaj o produkt

Napisz do nas jeżeli masz pytania lub jesteś zainteresowany naszą ofertą.


  kontakt

  Produkty w tej kategorii