Prostowniki PBI T

Prostowniki tyrystorowe przeznaczone są do zasilania odpowiednich obciążeń (obciążenia prądu stałego, falowniki), a także ładowania/rozładowania podłączonej baterii. Urządzenie zwykle jest używane jako część systemu zasilania awaryjnego, i/lub zasilania.

Opis produktu

Układy PBI T zostały skonstruowane tak aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące pracy urządzeń w elektrowniach atomowych. Dzięki konstrukcji umożliwiającej pracę urządzenia bez wentylatorów znacznie wydłużył się czas bezawaryjnej pracy. System PBI T umożliwia budowę prostowników o dużych mocach wyjściowych. Prostownik ten pobiera z sieci prąd sinusoidalny co ma ogromne znaczenie zwłaszcza przy dużych mocach.

 

Urządzenia wyposażono jest w mikroprocesorowy (DSP) układ sterowania pracy z intuicyjnym interfejsem HMI dla użytkownika.

Charakterystyka urządzenia:

Wysoka stabilność napięć oraz prądów wyjściowych
Bardzo niska pulsacja prądu i napięcia wyjściowego
Pracą bezszumową
Wysoka sprawność

Urządzenie zapewnia:

Izolację galwaniczną od sieci zasilającej
Kompensację temperaturową napięcia baterii
Ograniczenie prądu ładowania baterii
Minimalizację emitowanych zakłóceń
w czasie dzięki zastosowaniu wielostopniowych filtrów przeciwzakłóceniowych
Zgodną z zaleceniami EUROBAT charakterystyką ładowania
i współpracy z baterią

Urządzenie posiada następujące zabezpieczenia:

 • od przegrzania układów mocy (ogranicza prąd wyjściowy nie przerywając pracy),
 • przeciwzwarciowe – typu elektronicznego i za pomocą bezpieczników topikowych,
 • nadnapięciowe.

Zasilacz zapewnia współpracę z baterią w trzech stanach:

 • Tryb pracy buforowej (najczęściej 2.23V/ogniwo). Jest to najczęściej wykorzystywany stan pracy zasilacza. W stanie tym urządzenie zasila baterię i/lub odbiorniki napięciem o wysokim stopniu stabilności i wymaganej wartości (najczęściej 2.23 V/ogniwo). Napięcie buforowania jest kompensowane termicznie za pomocą znajdującej się w standardowym wyposażeniu sondy termicznej.
 • Tryb ładowania samoczynnego (2.4V/ogniwo). W przypadku częściowego lub całkowitego rozładowania baterii (np. w wyniku zaniku napięcia zasilania) baterię należy możliwie szybko naładować w celu przygotowania jej do obsługi ewentualnej kolejnej awarii. W tym przypadku doładowanie baterii do napięcia pracy buforowej nie zapewni 100%-ego jej naładowania ze względu np. na niewielkie rozbieżności stanu poszczególnych ogniw. Podwyższenie napięcia o pewną wartość umożliwia wyrównanie ładunku na ogniwach i szybkie osiągnięcie stanu pełnego naładowania.
 • Ładowanie dozorowane. W przypadku współpracy z otwartymi bateriami kwasowymi okresowo może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia dodatkowego ładowania wyrównawczego baterii do napięcia 2,7V/ogn. Proces takiego ładowania powinien być prowadzony ściśle wg wskazań producenta baterii i zawsze w obecności personelu obsługującego. 

Każde urządzenie posiada:

 1. Część zasilająca, która zawiera:

  – 6- lub 12-impulsowy sieciowy transformator zapewniający izolację galwaniczną napięcia wyjściowego od sieci zasilania i wyrównywanie poziomu napięcia wyjściowego

  – dwa 6-impulsowe mostki tyrystorowe, zapewniających regulację poziomów napięć i prądów wyjściowych

 2. Mikroprocesorowy kontroler DSP, który:
  – kształtuje sygnały sterowania mostkami tyrystorowymi

  – sprawuje funkcję układu nadzoru parametrów

  – decyduje o wyborze pracy (ładowanie baterii samoczynne lub praca buforowa)

  – koryguje wartość napięcia w zależności od temperatury baterii

  – ogranicza prąd ładowania baterii do wartości nastawionej

  – generuje sygnały alarmowe

  – komunikuje się z zewnętrznymi systemami nadzoru

 3. Konsolę obsługi na przednim panelu, zawierającą:
  – ekran LCD wyświetlający parametry i stan urządzenia

  – synoptyka LED

  – potencjometr cyfrowy, które umożliwiają poruszanie się po punktach menu na ekranie LCD podgląd stanu urządzenia oraz pomiar parametrów

 4. Panel przyłączy i zabezpieczeń, zawierających:
  – bezpieczniki wejść i wyjść

  – przyłącza przewodów zasilających i wychodzących

  – przyłącza przekaźników alarmowych stanu urządzenia

 5. Układ pomiaru prądu baterii, który mierzy prąd obwodu baterii za pomocą przetwornik pomiarowy prądu umieszczonego na zewnątrz urządzenia
 6. System KDZ, który mierzy wartości doziemienia w obwodach instalacji stałoprądowych (kontrola doziemienia biegunów baterii)

Specyfikacja techniczna

Typ zabudowy

Szafa przemysłowa 19”

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Napięcie wyjściowe, VDC

24/48/60/110/220

Prąd wyjściowy, A

100 – 1500

KONFIGURACJA
Samodzielna praca

Standard

System automatycznego nadzoru SAN

Standard

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Zabudowa pól rozdzielczych

Opcja

Systemu kontroli doziemienia KDZ

Opcja

Zabudowa systemu kontroli baterii SAN 5

Opcja

Zabudowa układu SZR

Opcja

Dostępne wersje językowe

PL | EN | RUS | CZ

Pliki

Datasheet
PBI T

Parametry i dane techniczne
Pobierz

Zapytaj o produkt

Napisz do nas jeżeli masz pytania lub jesteś zainteresowany naszą ofertą.


  kontakt

  Produkty w tej kategorii