APS Energia

Podstawowym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest falownik, przetwornica przetwarzająca napięcie stałe na napięcie przemienne jednofazowe lub trójfazowe.

Falowniki spełniają funkcję źródła napięcia przemiennego, a w rozbudowanych systemach zasilania pełnią również funkcje filtracyjno-stabilizacyjne, gwarantując wysoką jakość zasilania poprzez podwójną konwersję energii. Falowniki większych mocy produkowane są jako konstrukcje równoległe.

Wybierz jedną z kategorii produktów, aby przeczytać więcej szczegółów:

Falowniki BFI

Zadaniem systemów zasilania gwarantowanego prądem przemiennym AC jest bezprzerwowe zasilanie krytycznych odbiorników, napięciem o stabilizowanych parametrach. Krytycznymi odbiornikami są urządzenia lub całe systemy, które wymagają bezprzerwowego zasilania ze względu na konieczność utrzymania ciągłości procesów technologicznych (np. przemysł) lub biznesowych (np. banki, telekomunikacja, etc.) lub/i wymagają idealnych parametrów napięcia zasilania dla właściwego i niezawodnego działania. 

Podstawowym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest falownik, przetwornica przetwarzająca napięcie stałe na napięcie przemienne jednofazowe lub trójfazowe. Falowniki spełniają funkcję źródła napięcia przemiennego, a w rozbudowanych systemach zasilania pełnią również funkcje filtracyjno-stabilizacyjne, gwarantując wysoką jakość zasilania poprzez podwójną konwersję energii. Falowniki większych mocy produkowane są jako konstrukcje równoległe.

Nazwa
 
 
Opis produktu
Właściwości produktu
Typ zabudowy
Parametry elektryczne
Moc w KVA
Napięcie zasilania DC
Napięcie zasilania AC
Napięcie wyjściowe AC
Napięcie wyjściowe V
Prąd zwarciowy
Crest factor
Konfiguracja
Bypass Automatyczny (Static Switch)
Praca redundantna lub równoległa
System automatycznego nadzoru SAN
Wyposażenie dodatkowe
Interfejs RS485 MODBUS RTU; IEC
Zabudowa pól rozdzielczych
Bezprzerwowy Bypass remontowy
Dostępne wersje językowe
BFI MS
Zapytaj o produkt

Falowniki zabudowane w szafie przemysłowej (typ BFI MS) są dedykowane do pracy na obiektach, które wymagają wysokiej niezawodności i jakości parametrów elektrycznych. Mogą być zbudowane z modułów lub dla większych mocy jako swobodna zabudowa w szafie. Systemy pracują w podstawowej konfiguracji on-line. Szerokie możliwości konfiguracyjne oraz adaptacyjne tych układów czynią je jednymi z najbardziej uniwersalnych i popularnych. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki możemy podzielić na jedno lub trójfazowe. Układy mogą być zasilane z różnych napięć stałych.


 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość 100% niesymetrycznego obciążenia (dla falowników trójfazowych)
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnym i pojemnościowym - cos ϕ w zakresie od -1 do 1
 • Czas przełączenia na pracę z baterii =0 ms – praca w trybie on-line
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Budowa :szafa z modułami lub swobodna zabudowa w szafie
 • Duży prąd zwarciowy (wysoka selektywność zadziałania zabezpieczeń)
 • Odporność na zakłócenia
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

Szafa przemysłowa 19” i 28”
 
1-250
24/48/60/110/220/400
380/400/415 220/230/240
1-fazowe lub 3-fazowe
380/400/415 220/230/240
3:1
3:1
 
Opcja
Opcja
standard
 
standard
standard
Opcja
PL | EN | RUS | CZ

Przetwornice częstotliwości HPI

Zadaniem systemów zasilania typu HPI jest zasilanie odbiorów prądu zmiennego AC napięciem o wartości i częstotliwości innej od napięcia zasilającego przetwornicę HPI. Przetwornice takie stosuje się np. w wojsku lub do zasilania urządzeń zakupionych w krajach o innym standardzie napięcia. Możliwe jest zastosowanie baterii i prostownika bateryjnego. Taka konfiguracja pozwoli uzyskać napięcie gwarantowane o parametrach wyjściowych innych od zasilania AC.

Falowniki fotowoltaiczne

Falownik typu EKO przekształca stałe napięcie z paneli fotowoltaicznych na napięcie zmienne 230/400V lub inne. Pozwala na sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej do sieci niskiego napięcia. Może też być włączony do instalacji wewnętrznej znacznie ograniczając pobór z sieci zakładu energetycznego. Specjalizujemy się w systemach solarnych dużych mocy a także w falownikach stosowanych np. w małych systemach domowych. Ponieważ wysoka sprawność instalacji w dużej mierze zależy od jakości i trwałości falownika, używamy wyłącznie wysokiej jakości komponenty. Falownik EKO wyposażony jest w funkcje zarządzania pracą w sieci co umożliwia np. kompensację mocy biernej w sieci.