APS Energia

Podstawowym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest falownik, przetwornica przetwarzająca napięcie stałe na napięcie przemienne jednofazowe lub trójfazowe.

Falowniki spełniają funkcję źródła napięcia przemiennego, a w rozbudowanych systemach zasilania pełnią również funkcje filtracyjno-stabilizacyjne, gwarantując wysoką jakość zasilania poprzez podwójną konwersję energii. Falowniki większych mocy produkowane są jako konstrukcje równoległe.

Wybierz jedną z kategorii produktów, aby przeczytać więcej szczegółów:

Falowniki BFI

Zadaniem systemów zasilania gwarantowanego prądem przemiennym AC jest bezprzerwowe zasilanie krytycznych odbiorników, napięciem o stabilizowanych parametrach. Krytycznymi odbiornikami są urządzenia lub całe systemy, które wymagają bezprzerwowego zasilania ze względu na konieczność utrzymania ciągłości procesów technologicznych (np. przemysł) lub biznesowych (np. banki, telekomunikacja, etc.) lub/i wymagają idealnych parametrów napięcia zasilania dla właściwego i niezawodnego działania. 

Podstawowym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest falownik, przetwornica przetwarzająca napięcie stałe na napięcie przemienne jednofazowe lub trójfazowe. Falowniki spełniają funkcję źródła napięcia przemiennego, a w rozbudowanych systemach zasilania pełnią również funkcje filtracyjno-stabilizacyjne, gwarantując wysoką jakość zasilania poprzez podwójną konwersję energii. Falowniki większych mocy produkowane są jako konstrukcje równoległe.

Nazwa
 
 
Opis produktu
Właściwości produktu
Typ zabudowy
Parametry elektryczne
Moc w KVA
Napięcie zasilania DC
Napięcie zasilania AC
Napięcie wyjściowe AC
Napięcie wyjściowe V
Prąd zwarciowy
Crest factor
Konfiguracja
Bypass Automatyczny (Static Switch)
Praca redundantna lub równoległa
System automatycznego nadzoru SAN
Wyposażenie dodatkowe
Interfejs RS485 MODBUS RTU; IEC
Zabudowa pól rozdzielczych
Bezprzerwowy Bypass remontowy
Dostępne wersje językowe
BFI M
Zapytaj o produkt

Falowniki BFI M są to falowniki wykonane w postaci modułu 19" . Przystosowane sa do montażu w szafach przemysłowych 19''. Falowniki pracują w układzie on-line. Moce układów do 10kVA. Falownik może być wykonany w wersji z bypassem elektronicznym . Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki możemy podzielić na jednofazowe. Układy mogą być zasilane z różnych napięć stałych.

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnym i pojemnościowym - cos ϕ w zakresie od -1 do 1
 • Czas przełączenia na pracę z baterii =0 ms – praca w trybie on-line
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Budowa typu moduł
 • Duży prąd zwarciowy (wysoka selektywność zadziałania zabezpieczeń)
 • Odporność na zakłócenia
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników

Moduł 19” 6U
 
1-10
24/48/60/110/220
380/400/415 220/230/240
1-fazowe
220/230/240
3:1
3:1
 
Opcja
Opcja
Opcja
 
Opcja
niedostępne
-
PL | EN | RUS | CZ

Przetwornice częstotliwości HPI

Zadaniem systemów zasilania typu HPI jest zasilanie odbiorów prądu zmiennego AC napięciem o wartości i częstotliwości innej od napięcia zasilającego przetwornicę HPI. Przetwornice takie stosuje się np. w wojsku lub do zasilania urządzeń zakupionych w krajach o innym standardzie napięcia. Możliwe jest zastosowanie baterii i prostownika bateryjnego. Taka konfiguracja pozwoli uzyskać napięcie gwarantowane o parametrach wyjściowych innych od zasilania AC.

Nazwa
 
 
Opis produktu
Właściwości produktu
Typ zabudowy
Parametry elektryczne
Częstotliwość napięcia wejściowego Hz
Moc w KVA
Napięcie zasilania AC
Napięcie wyjściowe AC
Napięcie wyjściowe V
Prąd zwarciowy
Crest factor
Konfiguracja
Praca redundantna lub równoległa
System automatycznego nadzoru SAN
Wyposażenie dodatkowe
Interfejs RS485 MODBUS RTU; IEC
Zabudowa pól rozdzielczych
Napięcie zasilania DC
Dostępne wersje językowe
HPI MC
Zapytaj o produkt

Przetwornice częstotliwości HPI MC są to przetwornice wykonane w postaci modułu 19" . Przystosowane są do montażu w szafach przemysłowych 19''. Moce układów do 10kVA. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego przetwornice możemy podzielić na jedno lub trójfazowe. Układy mogą być dodatkowo zasilane z różnych napięć stałych.

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnym i pojemnościowym - cos ϕ w zakresie od -1 do 1
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Budowa typu moduł
 • Duży prąd zwarciowy (wysoka selektywność zadziałania zabezpieczeń)
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

Moduł 19” 6U
 
50 60 400
1-10 1-10 1-5
380/400/415 220/230/240
1-fazowe
115/220/230/240
3:1
3:1
 
Opcja
standard
 
standard
niedostępne
24/48/110/220
PL | EN | RUS | CZ

Falowniki fotowoltaiczne

Falownik typu EKO przekształca stałe napięcie z paneli fotowoltaicznych na napięcie zmienne 230/400V lub inne. Pozwala na sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej do sieci niskiego napięcia. Może też być włączony do instalacji wewnętrznej znacznie ograniczając pobór z sieci zakładu energetycznego. Specjalizujemy się w systemach solarnych dużych mocy a także w falownikach stosowanych np. w małych systemach domowych. Ponieważ wysoka sprawność instalacji w dużej mierze zależy od jakości i trwałości falownika, używamy wyłącznie wysokiej jakości komponenty. Falownik EKO wyposażony jest w funkcje zarządzania pracą w sieci co umożliwia np. kompensację mocy biernej w sieci.

Nazwa
 
 
Opis produktu
Właściwości produktu
Typ zabudowy
Parametry elektryczne
Moc w kW
Napięcie wyjściowe AC
Rodzaj napięcia AC
Napięcie zasilania DC
Zakres napięć MPPT
THD Iwy
Konfiguracja
Zakres częstotliwości wyjściowych Hz
Praca redundantna lub równoległa
System automatycznego nadzoru SAN
Wyposażenie dodatkowe
Interfejs RS485 MODBUS RTU; IEC
Zabudowa pól rozdzielczych
Rozłącznik DC
Dostępne wersje językowe
EKO MC EKO CW
Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt

Falowniki fotowoltaiczne EKO M są wykonane w postaci modułu 19" . Przystosowane są do montażu w szafach przemysłowych 19''. Moce układów do 10kVA. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki fotowoltaiczne możemy podzielić na jedno lub trójfazowe.

Falowniki fotowoltaiczne EKO CW - compact wiszący - mocowany jest do ściany za pomocą dołączonych do urządzenia uchwytów. Układy mimo niewielkich gabarytów i prostej budowy charakteryzuje się pełną funkcjonalnością i spełniają wysokie wymagania odnośnie jakości generowanego napięcia. Moce układów do 10kVA. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki fotowoltaiczne możemy podzielić na jedno lub trójfazowe.

 • Czysta sinusoida na wyjściu
 • Możliwość kompensacji mocy biernej
 • Automatyczny wyłącznik w razie zaniku sieci
 • Możliwość pracy wyspowej - przy braku sieci
 • Budowa : typu moduł
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Pomiar mocy oddanej do sieci
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń
 • Czysta sinusoida na wyjściu
 • Możliwość kompensacji mocy biernej
 • Automatyczny wyłącznik w razie zaniku sieci
 • Możliwość pracy wyspowej - przy braku sieci
 • Budowa: compact wiszący
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Pomiar mocy oddanej do sieci
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

Moduł 19” 4U, 6U, 8U Compact wiszący
 
1-10 1-10
380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240
1-fazowe 1-fazowe lub 3-fazowe
180-750 180-750
200-750 200-750
>1.5 % >1.5 %
 
46-54 46-54
Opcja Opcja
standard Opcja
 
standard standard
niedostępne Opcja dodatkowa obudowa
niedostępne standard
PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ