APS Energia

Podstawowym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest falownik, przetwornica przetwarzająca napięcie stałe na napięcie przemienne jednofazowe lub trójfazowe.

Falowniki spełniają funkcję źródła napięcia przemiennego, a w rozbudowanych systemach zasilania pełnią również funkcje filtracyjno-stabilizacyjne, gwarantując wysoką jakość zasilania poprzez podwójną konwersję energii. Falowniki większych mocy produkowane są jako konstrukcje równoległe.

Wybierz jedną z kategorii produktów, aby przeczytać więcej szczegółów:

Falowniki BFI

Zadaniem systemów zasilania gwarantowanego prądem przemiennym AC jest bezprzerwowe zasilanie krytycznych odbiorników, napięciem o stabilizowanych parametrach. Krytycznymi odbiornikami są urządzenia lub całe systemy, które wymagają bezprzerwowego zasilania ze względu na konieczność utrzymania ciągłości procesów technologicznych (np. przemysł) lub biznesowych (np. banki, telekomunikacja, etc.) lub/i wymagają idealnych parametrów napięcia zasilania dla właściwego i niezawodnego działania. 

Podstawowym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest falownik, przetwornica przetwarzająca napięcie stałe na napięcie przemienne jednofazowe lub trójfazowe. Falowniki spełniają funkcję źródła napięcia przemiennego, a w rozbudowanych systemach zasilania pełnią również funkcje filtracyjno-stabilizacyjne, gwarantując wysoką jakość zasilania poprzez podwójną konwersję energii. Falowniki większych mocy produkowane są jako konstrukcje równoległe.

Nazwa
 
 
Opis produktu
Właściwości produktu
Typ zabudowy
Parametry elektryczne
Moc w KVA
Napięcie zasilania DC
Napięcie zasilania AC
Napięcie wyjściowe AC
Napięcie wyjściowe V
Prąd zwarciowy
Crest factor
Konfiguracja
Bypass Automatyczny (Static Switch)
Praca redundantna lub równoległa
System automatycznego nadzoru SAN
Wyposażenie dodatkowe
Interfejs RS485 MODBUS RTU; IEC
Zabudowa pól rozdzielczych
Bezprzerwowy Bypass remontowy
Dostępne wersje językowe
BFI CW BFI MS HC
Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt

Falowniki typu compact wiszący (CW) mocowany jest do ściany za pomocą dołączonych do urządzenia uchwytów. Układy mimo niewielkich gabarytów i prostej budowy charakteryzują się pełną funkcjonalnością i spełniają wysokie wymagania odnośnie jakości generowanego napięcia. Falowniki pracują w układzie on-line. Moce układów do 10kVA. Falownik może być wykonany w wersji z bypassem elektronicznym i/lub remontowym. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki możemy podzielić na jedno lub trójfazowe. Układy mogą być zasilane z różnych napięć stałych. 


 

Falowniki dużych mocy i falowniki BFI MS w wykonaniu o podwyższonych parametrach systemu. Zabudowane w szafie przemysłowej (typ BFI MS HC) są dedykowane do pracy na obiektach, które wymagają wysokiej niezawodności i jakości parametrów elektrycznych. Znacznie wyższe od standardowych parametry przeciążenia i prądu zwarciowego zapewniają selektywność zadziałania zabezpieczeń w rozdzielniach zasilanych napięciem falownika. Systemy pracują w podstawowej konfiguracji on-line. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki możemy podzielić na jedno lub trójfazowe. Układy mogą być zasilane z różnych napięć stałych.

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnym i pojemnościowym - cos ϕ w zakresie od -1 do 1
 • Czas przełączenia na pracę z baterii =0 ms – praca w trybie on-line
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Budowa typu compact wiszący
 • Duży prąd zwarciowy (wysoka selektywność zadziałania zabezpieczeń)
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość 100% niesymetrycznego obciążenia (dla falowników trójfazowych)
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnym i pojemnościowym - cos fi w zakresie od -1 do 1
 • Czas przełączenia na pracę z baterii =0 ms – praca w trybie on-line
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Duża przeciążalność
 • Duży prąd zwarciowy
 • Wysoki poziom crest factor - do 6:1
 • Budowa :szafa z modułami lub swobodna zabudowa w szafie
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

Compact wiszący Szafa przemysłowa 19” i 28”
 
1-10 1-500
24/48/60/110/220 24/48/110/220/400/indywidualnie
380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240
1-fazowe lub 3-fazowe 1-fazowe lub 3-fazowe
380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240
3:1 do 9:1
3:1 do 6:1
 
Opcja Opcja
Opcja Opcja
standard standard
 
standard standard
Opcja standard
Opcja Opcja
PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ

Przetwornice częstotliwości HPI

Zadaniem systemów zasilania typu HPI jest zasilanie odbiorów prądu zmiennego AC napięciem o wartości i częstotliwości innej od napięcia zasilającego przetwornicę HPI. Przetwornice takie stosuje się np. w wojsku lub do zasilania urządzeń zakupionych w krajach o innym standardzie napięcia. Możliwe jest zastosowanie baterii i prostownika bateryjnego. Taka konfiguracja pozwoli uzyskać napięcie gwarantowane o parametrach wyjściowych innych od zasilania AC.

Falowniki fotowoltaiczne

Falownik typu EKO przekształca stałe napięcie z paneli fotowoltaicznych na napięcie zmienne 230/400V lub inne. Pozwala na sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej do sieci niskiego napięcia. Może też być włączony do instalacji wewnętrznej znacznie ograniczając pobór z sieci zakładu energetycznego. Specjalizujemy się w systemach solarnych dużych mocy a także w falownikach stosowanych np. w małych systemach domowych. Ponieważ wysoka sprawność instalacji w dużej mierze zależy od jakości i trwałości falownika, używamy wyłącznie wysokiej jakości komponenty. Falownik EKO wyposażony jest w funkcje zarządzania pracą w sieci co umożliwia np. kompensację mocy biernej w sieci.