Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (NWZ) na dzień 31 stycznia 2023 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy.

W załączeniu zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Dostępne materiały do pobrania

Ogłoszenie NWZ APS Energia 31.01.2023

Pobierz

Projekty uchwał NWZ APS Energia SA 31.01.2023

Pobierz

Wzór pełnomocnictwa na NWZ APS Energia SA 31.01.2023Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji APS Energia SA i liczbie głosów


Pobierz

Formularz – wykonywanie prawa głosu NWZ APS Energia SA 31.01.2023Pobierz
Opublikowano: 04.01.2023