Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (ZWZ) na dzień 27 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy.

W załączeniu zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Dostępne materiały do pobrania

Ogłoszenie ZWZ APS Energia 27.06.2023

Pobierz

Projekty uchwał ZWZ APS Energia SA 27.06.2023

Pobierz

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ APS Energia SA 27.06.2023

Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji APS Energia SA i liczbie głosów

Pobierz

Formularz – wykonywanie prawa głosu ZWZ APS Energia SA 27.06.2023

Pobierz

Sprawozdanie z działalności RN za 2022

Pobierz

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2022

Pobierz

Raport z usługi atestacyjnej dot. SoW 2022

Pobierz
Opublikowano: 31.05.2023