Informujemy, że dnia 30.08.2019 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę drukarki 3D Ultimaker S5, Nr postępowania: 01/08/2019.

 

W wyniku konkursu ofert została wybrana firma get3D Sp. z o.o.

Wszystkim oferentom oraz zainteresowanym dziękujemy.

Opublikowano: 04.09.2019