APS Energia

APS Energia od lat z sukcesem prowadzi ekspansję na rynkach zagranicznych, zarówno poprzez własne podmioty dystrybucyjno-serwisowe, które tworzą Grupę APS Energia, jak i przez partnerów na całym świecie.

W skład Grupy Kapitałowej APS Energia wchodzą następujące spółki:

Scheamt grupy PL

 Przeczytaj więcej o spółkach z Grupy APS Energia SA

Podstawowe informacje o spółce APS Energia SA.

Dane rejestrowe
Pełna nazwa: APS Energia Spółka Akcyjna
Adres siedziby: ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy k/Warszawy
Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska
Forma prawna: Spółka akcyjna
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000346520
REGON: 017370070
NIP: 125-11-78-954
Kapitał zakładowy 5 637 098,80 zł
Tel.: (48) 22 762 00 00
Fax: (48) 22 762 00 01
Strona www: www.apsenergia.pl
e-mail: aps@apsenergia.pl

Animator

Pełna nazwa:

Dom Maklerski Trigon SA

Adres siedziby:

ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków

Kraj siedziby:

Rzeczpospolita Polska

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście Wydział XI Gospodarczy

KRS:

0000033118

NIP:

676 104 42 21

Strona www:

www.trigon.pl

Autoryzowany doradca

Pełna nazwa:

Navigator Capital S.A.

Adres siedziby:

al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa

Kraj siedziby:

Rzeczpospolita Polska

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000380467

NIP:

951-218-42-03

Tel.:

(48) 22 630 83 33

Fax:

(48) 22 630 83 30

Strona www:

www.navigatorcapital.pl/