APS Energia

 

W przemyśle naftowo-gazowym zasilanie gwarantowane oznacza nie tylko utrzymanie ciągłości procesów technologicznych. Przerwa w zasilaniu może stanowić zagrożenie dla życia pracowników, a także mieć niekorzystny wpływ na środowisko. Dlatego urządzenia, które produkujemy dla sektora nafty i gazu posiadają podwyższone parametry techniczne, gwarantujące odporność na trudne warunki eksploatacji, zarówno w otoczeniu elektrycznym jak i fizycznym.

APS Energia to:

  • Zaawansowane technicznie rozwiązania w zakresie systemów zasilania gwarantowanego AC i DC, dostosowane do indywidualnych wymagań każdego klienta;
  • Doradztwo w sprawach technicznych: ogólnej topologii układu zasilania energetycznego, selektywności zabezpieczeń, doboru baterii itp.;
  • Zgodność z wymaganiami szczegółowymi firm naftowych m.in. Gazprom, Aramco;
  • Międzynarodowy zespół serwisu umożliwiający szybką reakcję na zgłoszenia klientów.

Wieloletnie doświadczenie w dostawach dla sektora nafty i gazu pozwala nam produkować urządzenia przeznaczone do instalacji w różnych standardach elektrycznych, normach lokalnych i zakładowych. Nasze urządzenia znajdują zastosowanie zarówno w obszarze wydobycia, transportu jak również przetwórstwa ropy i gazu.

Zasilamy:

  • Silniki elektryczne i pompy pomocnicze agregatów tłocznych i siłowni technologicznych;
  • Urządzenia elektryczne, takie jak systemy sterowania turbiny gazowej i rozruchu silników;
  • Urządzenia sterujące, takie jak sterowniki PLC, instrumenty i systemy SCADA;
  • Urządzenia związane z bezpieczeństwem, takie jak oświetlenie awaryjne, czujki pożarowe, wyłączniki awaryjne.

Systemy stosowane w przemyśle naftowym charakteryzują się:

  • Konstrukcją typu „Heavy Duty” do pracy w trudnych warunkach;
  • Izolacją galwaniczną obwodów DC i AC;
  • Długim czasem autonomii baterii i szybkim ich doładowaniem;
  • 20. letnim projektowanym czasem użytkowania;
  • Przystosowaniem do pracy bez sieci (Black start).


Systemy APS Energia zaprojektowane są z wykorzystaniem koncepcji rozproszonej topologii niezależnie działających elementów systemu: niezależne systemy sterowania każdej jednostki funkcjonalnej, niezależne systemy monitoringu pracy, wielopunktowe zasilanie napięć sterujących i pomocniczych, izolacja galwaniczna obwodów DC i AC, łatwa obsługa, wysokie IP obudowy i specjalnie dobrane komponenty elektroniczne, elektryczne i mechaniczne.

 Na poniższym schemacie sieci naftowej można zobaczyć obszary, które zabezpieczane są przez urządzenia produkowane przez APS Energia S.A.

  

 Na poniższym schemacie sieci gazowej można zobaczyć obszary, które zabezpieczene są przez urządzenia produkowane przez APS Energia S.A.

 


 

Zobacz produkty dla tego rynku

{tab=}

Falowniki

Podstawowym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest falownik, przetwornica przetwarzająca napięcie stałe na napięcie przemienne jednofazowe lub trójfazowe.

Więcej...

Prostowniki

Systemy PBI (prostowniki buforowe impulsowe) są zespołami zasilania prądu stałego dostosowanymi do potrzeb zakładów przemysłowych o wysokich wymaganiach niezawodności, parametrów technicznych i pewności zasilania.

Więcej...

Przetwornice DC/DC

Przetwornice napięcia DC/DC typu EPI przeznaczone są do przetwarzania napięcia DC na napięcie wymagane przez odbiory –  przeważnie w zakresie od 24VDC, do 220VDC.

Więcej...

Układy zasilania silników asynchronicznych - FAT.

Szczególnym rodzajem falowników są układy do zasilania silników asynchronicznych - FAT. Falowniki te cechuje częstotliwościowa regulacja prędkości obrotowej silnika.

Więcej...

Układy nadzoru

Zadaniem systemów systematycznego nadzoru jest zebranie danych z newralgicznych punktów danego systemu zasilającego i przetworzenie ich na prostą i czytelną informację.

Więcej...