APS Energia

 

22.11.2022
godz. 17:20

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2022

Treść raportu

12.09.2022
godz. 18:39

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022

Treść raportu

27.05.2021
godz. 20:16

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022

Treść raportu

22.04.2022
godz. 22:02

Skonsolidowany raport roczny 2021

Treść raportu

22.04.2022
godz. 21:58

Raport roczny 2021

Treść raportu

19.11.2021
godz. 17:23

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021

Treść raportu
31.08.2021
godz. 18:10

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021

Treść raportu

24.05.2021
godz. 17:45

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021

Treść raportu

31.03.2021
godz. 18:38

Skonsolidowany raport roczny 2020

Treść raportu

31.03.2021
godz. 18:32

Raport roczny 2020

Treść raportu

19.11.2020
godz. 17:46

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020

Treść raportu

31.08.2020
godz. 17:23

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

Treść raportu

16.06.2020
godz. 17:20

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020

Treść raportu

03.04.2020
godz. 19:26

Skonsolidowany raport roczny 2019

Treść raportu

03.04.2020
godz. 18:52

Raport roczny 2019

Treść raportu

 14.11.2019
godz. 17:06

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019

Treść raportu

 30.08.2019
godz. 08:52

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

Treść raportu

20.05.2019
godz. 17:16

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019

Treść raportu

29.03.2019
godz. 17:28

Skonsolidowany raport roczny 2018

Treść raportu
29.03.2019
godz. 17:18

Raport roczny 2018

Treść raportu

14.11.2018
godz. 17:20

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018

Treść raportu

31.08.2018
godz. 18:05

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

Treść raportu

18.05.2018
godz. 17:18

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018

Treść raportu

30.03.2018
godz. 15:51

Skonsolidowany raport roczny 2017

Treść raportu
30.03.2018
godz. 15:38

Raport roczny 2017

Treść raportu

13.11.2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2017

Treść raportu

28.08.2017

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017

Treść raportu

19.05.2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2017

Treść raportu

27.03.2017

Raport roczny 2016

Treść raportu

27.03.2017

Skonsolidowany raport roczny 2016

Treść raportu

14.11.2016

Raport okresowy za okres 9 miesięcy 2016 QSr

Treść raportu

31.08.2016

Raport okresowy, śródroczne sprawozdania finansowe 2016

Śródroczne sprawozdanie Zarządu z działalności APS Energia SA

Skonsolidowany Raport Półroczny

Raport z przeglądu skonsolidowanego

Raport z przeglądu jednostkowego

12.05.2016

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

Treść raportu

22.03.2016

Raport roczny skonsolidowany Grupy APS Energia 2015/RS

Treść raportu

22.03.2016

Raport roczny APS Energia 2015/R

Treść raportu

13.11.2015

Skonsolidowany raport kwartalny 3/2015 QSr

Treść raportu

14.08.2015

EBI Raport okresowy za II kwartał 2015 (21/2015)

Raport okresowy Grupy APS Enregia SA za II kwartał 2015 r.

Treść raportu

 14.05.2015

 EBI Raport okresowy za I kwartał 2015 (11/2015)

 Raport okresowy Grupy APS Enregia SA za I kwartał 2015 r.

Treść raportu

 15.04.2015

EBI Raport roczny 7/2015

Raport skonsolidowany Grupy APS Energia za rok obrotowy 2014

Treść raportu
 15.04.2015

EBI Raport roczny 6/2015

 Raport roczny APS Energia SA za rok obrotowy 2014

Treść raportu

13.02.2015

EBI Raport okresowy za IV kwartał 2014 (3/2015)

Raport okresowy Grupy APS Enregia SA za IV kwartał 2014r.

Treść raportu

14.11.2014

EBI Raport okresowy za III kwartał 2014 (33/2014)

 Raport okresowy Grupy APS Energia za III kwartał 2014r.

Treść raportu

14.08.2014

 EBI Raport okresowy za II kwartał 2014 (29/2014)

 Raport okresowy Grupy APS Energia za II kwartał 2014r.

Treść raportu

 15.05.2014

 EBI Raport okresowy za I kwartał 2014

 Raport okresowy Grupy APS Energia za I kwartał 2014r.

 Treść raportu

 Raport okresowy za I kwartał 2014 APS Energia SA

15.04.2014

EBI Raport roczny 8/2014

Raport roczny Grupy APS Energia za 2013r.

Treść raportu

Raport roczny 2013 APS Energia SA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy APS Energia 2013

Opinia z badania Grupy APS ENERGIA SA

Raport z badania Grupy APS ENERGIA SA

15.04.2014

EBI Raport roczny 7/2014

Raport roczny Grupy APS Energia za 2013r.

Treść raportu

Raport roczny 2013 APS Energia SA

Jednostkowe sprawozdanie finansowe APS Energia SA 2013

Opinia z badania APS ENERGIA SA

Raport z badania APS ENERGIA SA

14.02.2014

EBI Raport kwartalny 4/2014

Raport okresowy Grupy APS Energia za IV kwartał 2013r.

Treść raportu

Raport okresowy Grupy APS Energia za IV kwartał 2013r.

15.11.2013

EBI Raport kwartalny 11/2013

Raport okresowy Grupy APS Energia za III kwartał 2013r.

Treść raportu

Raport okresowy Grupy APS Energia za III kwartał 2013r.

13.08.2013

EBI Raport kwartalny 5/2013

Raport okresowy Grupy APS Energia za II kwartał 2013r.

Treść raportu

Raport okresowy Grupy APS Energia za II kwartał 2013r. 

Kontakt - PR

Michał Makarczyk,
MakMedia Group
tel.: +48 602 280 858
m.makarczyk@makmedia.pl

Monika Trojanowska
APS Energia S.A.
tel.: + 48 600 880 649
tel.: +48 22 762 00 15
monika.trojanowska@apsenergia.pl

Czytaj więcej...

Kontakt - Autoryzowany Doradca

Bartosz Krzesiak,
Navigator Capital S.A.
tel.: +48 662 028 247
tel.: +48 22 662 028 247
bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Czytaj więcej...

akcjonariat button