APS Energia

Pan Henryk Malesa

    • W roku 1988 ukończył Uniwersytet Warszawski. Doświadczenie zdobywał kolejno pracując w latach 1972 –1979 w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Kwidzynie, Wałczu i w Płocku jako k-k budowy i k-k grupy robót, w latach 1979 –1982 Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Elblągu jako inspektor nadzoru, w latach 1982 –1986 jako koordynator uchwały Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia przeciw powodziowego województwa płockiego, Pełnomocnik Wojewody Płockiego, w latach 1986 –1988 jako z-ca dyrektora wydziału rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, w latach 1988 –1996 jako Dyrektor TWIG w Płocku, Dyrektor Agencji Doradztwa Inwestycyjnego w Investing S.A. w Płocku, w latach 1996 –2000 Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego PKN Orlen S.A.-Szef IPO, w latach 2000 –2004 Prezes Zarządu Rafinerii Czechowice S.A., w latach 2004 –2007 Dyrektor Biura Lotos Południe, Dyrektor Biura Restrukturyzacji Grupa LOTOS S.A., w latach 2007 –2008 jako Prezes Zarządu LOTOS Gaz S.A., w latach 2008 –2013 jako Dyrektor ds. Rozwoju, a następnie Dyrektor ds. Sprzedaży w Lurgi S.A., 2013 -obecnie: niezależny doradca biznesowy. Od 2015 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Kaefer S.A.

A

A