APS Energia

Pan Dariusz Tenderenda

    • Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: organizacja i zarządzanie oraz uzyskał tytuł MBA nadany przezUniversity of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Bankiem Komercyjnym organizowane przez Szkołę Główną Handlową i Podyplomowe Studia Praktycznego Zarządzania organizowane przez Francuski Instytut Zarządzania i Szkołę Główną Handlową. W 2015 roku uzyskał dyplom ukończenia warsztatów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, organizowanych przez EY Academy of Business.

    • Dariusz Tenderenda posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw, w tym w zakresie przygotowania i realizacji publicznych (GPW) i niepublicznym emisji akcji oraz transakcji fuzji i przejęć.

    • Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Od 2008 r. współpracuje z Grupą Navigator Capital i pełni funkcję członka zarządu Domu Maklerskiego Navigator S.A. Od 2013 r. pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Aplisens S.A. W latach 2004 –2008 był dyrektorem w BRE Corporate Finance (Grupa BRE Banku), w latach 2001 -2003 ekspertem corporate finance w Domu Maklerskim Millennium (Grupa Banku Millennium), w latach 1996 –2000 menedżerem w BIG Finance -obecnie Millennium TFI (Grupa Banku Millennium) oraz w latach 1995 –1996analitykiem kredytowym w BWR Real Bank (Grupa Deutsche Bank).

A

A