APS Energia

Jakość produktów i usług APS Energia potwierdzają uzyskane certyfikaty: certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015, certyfikat Instytutu Elektrotechniki (Oddział Gdańsk), certyfikat innowacyjności 2005, certyfikat wydany przez firmę GAZPROM, certyfikaty GOST, Pozwolenie Rosyjskiego Nadzoru, certyfikaty zgodności wydane przez ukraiński jednostki certyfikujące. Urządzenia APS Energia spełniają wymagania polskich i europejskich norm dotyczących bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej, a także dyrektyw Unii Europejskiej (znak CE).