APS Energia

Systemy PBI (prostowniki buforowe impulsowe) są zespołami zasilania prądu stałego dostosowanymi do potrzeb zakładów przemysłowych o wysokich wymaganiach niezawodności, parametrów technicznych i pewności zasilania.

Przeznaczone do zasilania odbiorników we współpracy z baterią lub bezpośrednio z zasilacza. Zasilacze buforowe typu PBI przeznaczone są do pracy w stałoprądowych systemach zasilania bezprzerwowego jako źródła zasilania odbiorów i ładowania baterii o napięciach znamionowych 24VDC, 48VDC, 110VDC, 220VDC lub innych zgodnych ze specyfikacją urządzeń. Układy zostały skonstruowane na podstawie współczesnych trendów w dziedzinie zasilaczy energoelektronicznych. Dzięki niezależnej, równoległej pracy modułów uzyskiwana jest praca redundancyjna, która zapewnia bezprzerwowe  funkcjonowanie zasilacza w przypadku uszkodzenia jednego z modułów. Moduły prostownikowe PBI M przeznaczone są do montażu w szafach typu 19”, tworząc zwartą konstrukcję, zoptymalizowaną pod względem warunków pracy modułów. Zastosowanie nowoczesnych elementów półprzewodnikowych zasilaczy wpływa na ich wysoką sprawnością i stabilne parametry ładowania baterii, zgodne z zaleceniami EUROBAT.

Prostowniki

Nazwa
 
 
Opis produktu
Właściwości produktu
Typ zabudowy
Parametry elektryczne
Napięcie wyjściowe V
Prąd wyjściowy A
Konfiguracja
Samodzielna praca
System automatycznego nadzoru SAN
Dostępne wersje językowe menu
Wyposażenie dodatkowe
Zabudowa pól rozdzielczych
Zabudowa systemu kontroli doziemienia SAN 6
Zabudowa systemu kontroli baterii SAN 5
Zabudowa układu SZR
Komunikacja RS 485 / Modbus
PBI M PBI MS PBI T
Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt

Moduły mocy prostowników bez kontrolera pracy, przeznaczone są do łączenia równoległego kilku modułów w jednej szafie przemysłowej. Moduły współpracują z kontrolerem zewnętrznym, który rejestruje parametry wszystkich modułów. Główne przeznaczenie układów to budowa systemów wielomodułowych typu MS.

Układy PBI MS zostały skonstruowane zgodnie ze współczesnymi trendami w dziedzinie zasilaczy energoelektronicznych. Dzięki możliwości niezależnej, równoległej pracy modułów uzyskujemy możliwość pracy redundancyjnej, co zapewnia bezprzerwową prace zasilacza. Funkcjonalność systemów PBI MS umożliwia budowę prostowników o znacznych mocach wyjściowych, a także bardziej złożonych układów.

Układy PBI T zostały skonstruowane tak aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące pracy urządzeń w elektrowniach atomowych. Dzięki konstrukcji umożliwiającej pracę urządzenia bez wentylatorów znacznie wydłużył się czas bezawaryjnej pracy. System PBI T umożliwia budowę prostowników o dużych mocach wyjściowych . Prostownik ten pobiera z sieci prąd sinusoidalny co ma ogromne znaczenie zwłaszcza przy dużych mocach.

 • Charakterystyki ładowania zgodne z zaleceniami EUROBAT
 • Wysoka stabilność napięć oraz prądów wyjściowych
 • Budowa modułowa - niezależna praca modułów
 • Wymiana modułu możliwa w czasie nieprzerwanej pracy zasilacza
 • Automatyczne wyrównywanie prądów między modułami
 • Kompatybilność elektromagnetyczna (filtry EMI)
 • Izolacja galwaniczna od sieci zasilającej
 • Kompensacja termiczna napięcia baterii
 • Kontrola ciągłości obwodu baterii

 • Charakterystyki ładowania zgodne z zaleceniami EUROBAT
 • Wysoka stabilność napięć oraz prądów wyjściowych
 • Budowa modułowa - niezależna praca modułów
 • Wymiana modułu możliwa w czasie nieprzerwanej pracy zasilacza
 • Automatyczne wyrównywanie prądów między modułami
 • Kompatybilność elektromagnetyczna (filtry EMI)
 • Izolacja galwaniczna od sieci zasilającej
 • Kompensacja termiczna napięcia baterii
 • Kontrola ciągłości obwodu baterii

 • Charakterystyki ładowania zgodne z zaleceniami EUROBAT
 • Wysoka stabilność napięć oraz prądów wyjściowych
 • Kompatybilność elektromagnetyczna (filtry EMI)
 • Izolacja galwaniczna od sieci zasilającej
 • Kompensacja termiczna napięcia baterii
 • Kontrola ciągłości obwodu baterii
 • Sinusoidalny pobór prądu z sieci zasilającej
 • Odporność na wstrząsy sejsmiczne
 • Chłodzenie prostownika naturalne lub wymuszone

 

Moduł 19” 6U / Moduł 19” 4U Szafa przemysłowa 19” Szafa przemysłowa 19”
 
24/48/60/110/220 24/48/60/110/220 24/48/60/110/220
>25 | >10 25-3000/10-1500 >25 | >10
 
wymaga kontrolera SAN 4 standard standard
Opcja standard standard
PL | EN | RUS | DE | CZ PL | EN | RUS | DE | CZ PL | EN | RUS | DE | CZ
 
niedostępne Opcja Opcja
niedostępne Opcja Opcja
niedostępne Opcja Opcja
niedostępne Opcja Opcja
wymaga kontrolera SAN 4 Opcja Opcja