APS Energia

Systemy zasilania APS Energia charakteryzują się bardzo stabilnymi oraz wysokimi pramateriami napięcia wyjściowego. Strategia firmy zakłada oddzielenie się od produktów masowych, seryjnych, o niskich kosztach wytworzenia. APS Energia stale opracowuje nowe parametry techniczne urządzeń oraz poszukuje nisz rynkowych, gdzie istnieje zapotrzebowanie na innowacyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie systemów zasilania.

Falowniki

Podstawowym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest falownik, przetwornica przetwarzająca napięcie stałe na napięcie przemienne jednofazowe lub trójfazowe.

Czytaj więcej...

Prostowniki

Systemy PBI (prostowniki buforowe impulsowe) są zespołami zasilania prądu stałego dostosowanymi do potrzeb zakładów przemysłowych o wysokich wymaganiach niezawodności, parametrów technicznych i pewności zasilania.

Czytaj więcej...

Przetwornice DC/DC

Przetwornice napięcia DC/DC typu EPI przeznaczone są do przetwarzania napięcia DC na napięcie wymagane przez odbiory –  przeważnie w zakresie od 24VDC, do 220VDC.

Czytaj więcej...

Systemy zasilania potrzeb własnych

System zasilania potrzeb własnych stanowi zawansowane wielonapięciowe źródło zasilania wszystkich systemów w trakcie normalnej i autonomicznej pracy stacji elektroenergetycznej.

Czytaj więcej...

Układy zasilania silników asynchronicznych - FAT.

Szczególnym rodzajem falowników są układy do zasilania silników asynchronicznych - FAT. Falowniki te cechuje częstotliwościowa regulacja prędkości obrotowej silnika.

Czytaj więcej...

Opornica rozładowcza BRI

Opornica rozładowcza BRI przeznaczona jest do kontrolowanego rozładowania baterii ze stałym, zadanym prądem.

Czytaj więcej...

Systemy specjalne

W swojej ofercie APS Energia posiada również aplikacje specjalne: system zasilania z ogniwem paliwowym PULSTAR, system zasilania SNG i MODULA.

Czytaj więcej...

Układy nadzoru

Zadaniem systemów systematycznego nadzoru jest zebranie danych z newralgicznych punktów danego systemu zasilającego i przetworzenie ich na prostą i czytelną informację.

Czytaj więcej...