APS Energia

APS Energia skokowo poprawia wynik EBITDA

Dwucyfrowy wzrost przychodów i zysku brutto ze sprzedaży oraz skokowa poprawa na poziomie wyniku operacyjnego i netto – to dokonania APS Energia w 2021 roku. W kolejnych latach Grupa chce kontynuować rozwój, widząc potencjał m. in. w sektorach trakcji i transportu, magazynowania energii czy energetyki atomowej.

 Ubiegłoroczne przychody Grupy wzrosły o 33 proc. w ujęciu r/r do poziomu 113,3 mln zł. Największy wzrost nastąpił w segmencie systemów zasilających (o 22 mln zł). Wyższa sprzedaż skutkowała dynamiczną poprawą zysku brutto ze sprzedaży, który zwiększył się aż o 89 proc. do blisko 35 mln zł. EBITDA zbliżył się do 14,2 mln zł wobec 0,7 mln zł w 2020 roku, a EBIT do 11 mln zł w porównaniu z 2,6 mln zł straty odnotowanej rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 9,3 mln zł (-5,4 mln zł straty netto w 2020 r.). Jednocześnie rekordowy pod względem wyników okazał się IV kwartał 2021 roku – 56,9 mln zł przychodów i 12,6 mln zł zysku netto.

- Na pewno duże znaczenie w 2021 roku miało odblokowanie wielu inwestycji i wstrzymanych wcześniej odbiorów urządzeń, które z powodu trudności związanych z panującą epidemią Covid-19 nie mogły trafić do klienta końcowego. Grupa widzi potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu, ale musimy stawić czoła nowym wyzwaniom w 2022 roku. Wypracowany wynik EBITDA na poziomie 14,2 mln zł jest sukcesem i zamierzamy go kontynuować w kolejnych kwartałach. Pomimo trudności z łańcuchami dostaw czy absencjami pracowników, spowodowanych panującą pandemią, zysk netto na poziomie 9,3 mln zł był możliwy do osiągnięcia dzięki konsekwentnemu działaniu w kluczowych dla Grupy sektorach i kierunkach geograficznychpodkreśla Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

Grupa od początku 2022 roku realizuje nową strategię opracowaną na najbliższe lata – do 2026 roku. Zakłada ona dywersyfikację przychodów o kluczowe sektory takie jak: magazyny energii, trakcję i transport czy energetykę atomową, przy wykorzystaniu zbudowanej pozycji na tych rynkach. Jednym z głównych celów jest rozwój i osiągnięcie przychodów powyżej 500 mln zł w 2026 roku, co daje średnioroczny wzrost na poziomie 35%.

- Nowa strategia, ogłoszona w grudniu 2021 roku wymusiła na Grupie postawienie nowych, ambitnych celów, które obejmują takie kluczowe aspekty jak, poprawę rentowności, zwiększanie sprzedaży w sektorach trakcji i transportu, magazynów energii i OZE oraz energetyki atomowej, realizację projektów rozwojowych nowych produktów przez dział R&D oraz inwestycji kluczowych dla rozwoju Grupy. Pandemia i przyśpieszenie transformacji energetycznej w kraju wpłynęły na podjęcie daleko idących kroków mających na celu dywersyfikację działalności Grupy o aktualne i nowe sektory. Zamierzamy wzmocnić swoją pozycję w sektorze trakcji i transportu. Widzimy ogromne perspektywy dla sektora magazynowania energii i jego rozwoju w najbliższych latach. Zamierzamy wykorzystać nasze silne strony, kompetencje i doświadczenie, aby umożliwić efekty synergii tej dziedziny w wielu gałęziach gospodarki. Rozwój energetyki atomowej w kraju nie może się odbyć bez udziału firm z Polski, które posiadają doświadczenie w tym obszarze, dlatego zamierzamy wykorzystać nasze wysokie kompetencjewskazuje Piotr Szewczyk.

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, skontaktuj się z nami.

Czytaj więcej...