APS Energia


APS Energia SA projektuje i dostarcza nowoczesne systemy UPS dla branży energetycznej. Sektor ten charakteryzuje się dużą liczbą krytycznych procesów, w których niezawodne zasilanie i jego jakość ma zasadnicze znaczenie. Wśród najbardziej wymagających klientów naszych usług są przedsiębiorstwa wytwarzające energię – elektrownie i elektrociepłownie – oraz zakłady przemysłowe dystrybuujące energię.

Systemy APS Energia zaprojektowane są z wykorzystaniem koncepcji rozproszonej topologii niezależnie działających elementów systemu: niezależne systemy sterowania każdej jednostki funkcjonalnej, niezależne systemy monitoringu pracy, wielopunktowe zasilanie napięć sterujących i pomocniczych, izolacja galwaniczna obwodów DC i AC, specjalnie wzmocniona konstrukcja obudowy i specjalnie dobrane komponenty elektroniczne, elektryczne i mechaniczne.

Na poniższym schemacie sieci energetycznej można zobaczyć obszary, które zabezpieczane są przez urządzenia produkowane przez APS Energia S.A.

 

Zobacz produkty dla tego rynku

{tab=}

Falowniki

Podstawowym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest falownik, przetwornica przetwarzająca napięcie stałe na napięcie przemienne jednofazowe lub trójfazowe.

Więcej...

Prostowniki

Systemy PBI (prostowniki buforowe impulsowe) są zespołami zasilania prądu stałego dostosowanymi do potrzeb zakładów przemysłowych o wysokich wymaganiach niezawodności, parametrów technicznych i pewności zasilania.

Więcej...

Przetwornice DC/DC

Przetwornice napięcia DC/DC typu EPI przeznaczone są do przetwarzania napięcia DC na napięcie wymagane przez odbiory –  przeważnie w zakresie od 24VDC, do 220VDC.

Więcej...

Systemy zasilania potrzeb własnych

System zasilania potrzeb własnych stanowi zawansowane wielonapięciowe źródło zasilania wszystkich systemów w trakcie normalnej i autonomicznej pracy stacji elektroenergetycznej.

Więcej...

Układy nadzoru

Zadaniem systemów systematycznego nadzoru jest zebranie danych z newralgicznych punktów danego systemu zasilającego i przetworzenie ich na prostą i czytelną informację.

Więcej...