APS Energia

Piotr Szewczyk

Prezes zarządu

Dr inż. Piotr Szewczyk – Prezes Zarządu APS Energia S.A. od 18 stycznia 2010. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst w Aachen. Pracę doktorską: „Optymalizacja zasilaczy wysokiego napięcia" obronił w 1998 roku na Politechnice Warszawskiej.

  • Współzałożyciel APS Nowoczesne Systemy Zasilania s.c. i wspólnik od 1995 roku.

  • Współzałożyciel i udziałowiec technologicznych spółek produkcyjnych APS Energia Sp. z o.o. oraz AC Sp. z o.o. ,

  • W APS Energia Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, od momentu powstania spółki w 2001 r. do dnia przekształcenia jej w 2010 r. w APS Energia S.A., w której pozostaje Prezesem Zarządu do dnia dzisiejszego,

  • W AC Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu, od momentu powstania spółki do czasu zbycia udziałów na rzecz Huettinger Electronic GmbH w 2007 roku.

  • W APS Energia S.A. odpowiedzialny jest za strategię rozwoju spółki, politykę finansową, sprzedaż, marketing, zagadnienia organizacyjno-prawne oraz rozwój Grupy Kapitałowej APS Energia,

  • Od 2010 r. członek Rady Nadzorczej ENAP S.A.

  • W latach 1992 - 2012 był autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów i referatów w czasopismach naukowych, uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach(np. EPE '93 w Brighton, W. Brytania, IAS '94, Denver, USA).

W ciągu ostatnich lat wielokrotnie uczestniczył w rozmowach handlowych w Rosji, krajach byłego ZSRR, Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Współorganizator wielu imprez popularyzujących polską myśl techniczną, między innymi dorocznej konferencji naukowo-technicznej "Nowoczesne Systemy Zasilania w Energetyce"- organizowanej wspólnie z Elektrownią "Kozienice" i Politechniką Warszawską, w której uczestniczą naukowcy i inżynierowie z przemysłu z kraju i ze świata. Pasjonuje się sportem, lotnictwem-licencja PPL(A), wędkarstwem, jazzem, kulinariami, podróżami, fotografią, literaturą i biznesem.