APS Energia

 Zarząd APS Energia SA podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022.

Kalendarium APS Energia S.A.
22 kwietnia 2022 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok
27 maja 2022 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
12 września 2022 r. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r.
22 listopada 2022 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.

Archiwum Kalendarium 2021

Archiwum Kalendarium 2020

Archiwum Kalendarium 2019

Archiwum Kalendarium 2018

Archiwum Kalendarium 2017

Archiwum Kalendarium 2016

Archwium Kalendarium 2015

Archwium Kalendarium 2014