APS Energia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia SA na dzień 5 maja 2020 r.

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) APS Energia S.A. (Spółka) na dzień 5 maja  2020 r. na godzinę 10:00 w Stanisławowie Pierwszym (05-126), przy ulicy Strużańskiej 14.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Załączniki:

Ogłoszenie ZWZ APS Energia 05.05.2020

Projekty uchwał ZWZ APS Energia SA 05.05.2020

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ APS Energia SA 05.05.2020

Informacja o ogólnej liczbie akcji APS Energia SA i liczbie głosów

Formularz - wykonywanie prawa głosu ZWZ APS Energia SA 05.05.2020

Kontakt - PR

Grzegorz Grelo,
MakMedia Group
tel.: +48 600 450 074
tel.: +48 22 646 15 64
g.grelo@makmedia.pl

Monika Trojanowska
APS Energia S.A.
tel.: + 48 600 880 649
tel.: +48 22 762 00 15
monika.trojanowska@apsenergia.pl

Czytaj więcej...

Kontakt - Autoryzowany Doradca

Bartosz Krzesiak,
Navigator Capital S.A.
tel.: +48 662 028 247
tel.: +48 22 662 028 247
bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Czytaj więcej...

akcjonariat button