APS Energia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia SA na dzień 22 czerwca 2018r.

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) APS Energia S.A. (Spółka) na dzień  22 czerwca 2018 r. na godzinę 09:00 w Stanisławowie Pierwszym (05-126), przy ulicy Strużańskiej 14.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Załączniki:

Ogłoszenie ZWZ APS Energia 22.06.2018
Projekty uchwał ZWZ APS Energia SA 22.06.2018
Wzór pełnomocnictwa na ZWZ APS Energia SA 22.06.2018
Informacja o ogólnej liczbie akcji APS Energia SA i liczbie głosów
Formularz - wykonywanie prawa głosu ZWZ APS Energia SA 22.06.2018