APS Energia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia SA - 27.05.2015 r.

Zarząd APS Energia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 maja 2015 r.