APS Energia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia SA na dzień 29 maja 2017r.

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) APS Energia S.A. (Spółka) na dzień 29 maja 2017 r. na godzinę 10:00 w Stanisławowie Pierwszym (05-126), przy ulicy Strużańskiej 14.

 W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Załączniki: