APS Energia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia SA - 30.06.2014 r.

Zarząd APS Energia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 r.