APS Energia

Zmiany projektów uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r.

Zarząd APS Energia S.A. („Emitent") przekazuje zmiany do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 czerwca 2014 roku.
Zmiany obejmują projekty uchwał nr 22/2014 dotyczącej zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, oraz nr 23/2014 dotyczącej zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, w związku z propozycją jednego z Akcjonariuszy Emitenta.