APS Energia

Zmiany projektów uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r.

Zarząd APS Energia S.A. („Emitent") przekazuje zmiany do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 czerwca 2014 roku.
Zmiany obejmują projekty uchwał nr 22/2014 dotyczącej zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, oraz nr 23/2014 dotyczącej zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, w związku z propozycją jednego z Akcjonariuszy Emitenta.

Kontakt - PR

Grzegorz Grelo,
MakMedia Group
tel.: +48 600 450 074
tel.: +48 22 646 15 64
g.grelo@makmedia.pl

Monika Trojanowska
APS Energia S.A.
tel.: + 48 600 880 649
tel.: +48 22 762 00 15
monika.trojanowska@apsenergia.pl

Czytaj więcej...

Kontakt - Autoryzowany Doradca

Bartosz Krzesiak,
Navigator Capital S.A.
tel.: +48 662 028 247
tel.: +48 22 662 028 247
bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Czytaj więcej...

akcjonariat button