APS Energia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia SA na dzień 30 czerwca 2014r.

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) APS Energia S.A., na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 10:00 w Zielonce (05-220), przy ulicy Mareckiej 47.