APS Energia

 Zarząd APS Energia SA podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017.

Kalendarium APS Energia S.A.

13 listopada 2017 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2017 r.

28 sierpnia 2017 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r.

19 maja 2017 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kw. 2017 r.

27 marca 2017 r.

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 r.

 

Archiwum Kalendarium 2016

Archwium Kalendarium 2015

Archwium Kalendarium 2014