APS Energia

 Zarząd APS Energia SA podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018.

Kalendarium APS Energia S.A.
14 listopada 2018 r.  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2018 r.
31 sierpnia 2018 r.  Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r.
18 maja 2018 r.  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.
30 marca 2018 r. Raportu roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok

 

Archiwum Kalendarium 2017

Archiwum Kalendarium 2016

Archwium Kalendarium 2015

Archwium Kalendarium 2014