APS Energia

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Tenderenda

  • Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: organizacja i zarządzanie oraz uzyskał tytuł MBA nadany przez University of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Bankiem Komercyjnym organizowane przez Szkołę Główną Handlową i Podyplomowe Studia Praktycznego Zarządzania organizowane przez Francuski Instytut Zarządzania i Szkołę Główną Handlową. W 2015 roku uzyskał dyplom ukończenia warsztatów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, organizowanych przez EY Academy of Business.

   Dariusz Tenderenda posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw, w tym w zakresie przygotowania i realizacji publicznych (GPW) i niepublicznym emisji akcji oraz transakcji fuzji i przejęć.

   Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Od 2008 r. współpracuje z Grupą Navigator Capital i pełni funkcję członka zarządu Domu Maklerskiego Navigator S.A. Od 2013 r. pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Aplisens S.A. W latach 2004 – 2008 był dyrektorem w BRE Corporate Finance (Grupa BRE Banku), w latach 2001 - 2003 ekspertem corporate finance w Domu Maklerskim Millennium (Grupa Banku Millennium), w latach 1996 – 2000 menedżerem w BIG Finance - obecnie Millennium TFI (Grupa Banku Millennium) oraz w latach 1995 – 1996 analitykiem kredytowym w BWR Real Bank (Grupa Deutsche Bank).

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Henryk Malesa

  • W roku 1988 ukończył Uniwersytet Warszawski. Doświadczenie zdobywał kolejno pracując w latach 1972 – 1979 w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Kwidzynie, Wałczu i w Płocku jako k-k budowy i k-k grupy robót, w latach 1979 – 1982 Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Elblągu jako inspektor nadzoru, w latach 1982 – 1986 jako koordynator uchwały Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia przeciw powodziowego województwa płockiego, Pełnomocnik Wojewody Płockiego, w latach 1986 – 1988 jako z-ca dyrektora wydziału rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, w latach 1988 – 1996 jako Dyrektor TWIG w Płocku, Dyrektor Agencji Doradztwa Inwestycyjnego w Investing S.A. w Płocku, w latach 1996 – 2000 Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego PKN Orlen S.A.- Szef IPO, w latach 2000 – 2004 Prezes Zarządu Rafinerii Czechowice S.A., w latach 2004 – 2007 Dyrektor Biura Lotos Południe, Dyrektor Biura Restrukturyzacji Grupa LOTOS S.A., w latach 2007 – 2008 jako Prezes Zarządu LOTOS Gaz S.A., w latach 2008 – 2013 jako Dyrektor ds. Rozwoju, a następnie Dyrektor ds. Sprzedaży w Lurgi S.A., w latach 1996 – 2004 w Radach Nadzorczych: NFI OCTAVA S.A. - Wiceprzewodniczący RN, IKS SA Inowrocław – Przewodniczący RN, RCEkoenergia sp. z o.o. – Przewodniczący RN.  2013 - obecnie: niezależny doradca biznesowy.

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Artur Sieradzki

  • Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: Finanse i Bankowość. Posiada  ponad  dwudziestoletnie  doświadczenie  w  doradztwie  finansowym,  bankowym  i ubezpieczeniowym. Przez okres ostatnich pięciu lat zasiadał w Radzie Nadzorczej APS Energia  S.A., gdzie pełnił funkcję Sekretarza Rady. Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego i ubezpieczeniowego (w ramach własnej działalności), wcześniej był zastępcą dyrektora w Centrum Klienta Korporacyjnego Banku Pekao S.A., ekspertem w Korporacyjnym Pionie Sprzedaży Banku Handlowego w Warszawie S.A.

A

A

Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Szewczyk

  • Ukończył Politechnikę Warszawską, na Wydziale Inżynierii Środowiska, następnie Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania. Cyklicznie odbywa kompleksowe szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska. Posiada, zdobyte poprzez pozytywny wynik egzaminu państwowego, uprawnienia do pomiarów emisji pyłowych i gazowych oraz uprawnienia na stanowisko kierownika instalacji do przetwarzania odpadów. Od 1989 r. zatrudniony w Elektrowni Kozienice S.A, w latach 1989 –1999 w Ruchu bloków 200 MW, następnie do lipca 2015 r. jako specjalista ds. ochrony środowiska, później kierownik w Biurze Ochrony Środowiska. Od marca 2017 do października 2019 zatrudniony w GK PGE w Firmie ELBIS Sp. z o.o. o/Warszawa jako główny specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Od Października 2019 do grudnia 2019 Ekspert ds. ochrony środowiska w GK PGE Elektrownie Jądrowe. Od grudnia 2019 do sierpnia 2020 Ekspert w Centrali GK PGE. Prezes Zarządu Spółki AGENER Spółka z o.o. Od 2016 r. do 2019 r. Członek Komisji rewizyjnej Stowarzyszenie Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania (UPS). Członek zarządu PU UPS do 2016 r. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Członek Rady Nadzorczej

Pani Agata Klimek-Cortinovis

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie w 1997 roku. Absolwentka następujących studiów podyplomowych: -podyplomowe studia „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych”na  Akademii  Leona Koźmińskiego, ukończone w 2017 roku;-podyplomowe studia prawa zamówień publicznych organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończone w 2013 roku;W latach 1998 –2007 pracowała jako radca prawny w wiodących kancelariach prawnych w Warszawie, tj.: Baker & McKenzie (1998 –2000), Dewey Ballantine Grzesiak (2000–2007). Od 2007 roku prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, koncentrując swoją praktykę na obsłudze podmiotów z sektora energetycznego, budowlanego i nowych technologii. Zajmuje się ochroną danych osobowych, pełniąc również funkcję inspektora ochrony danych w dużej spółce deweloperskiej.

A