APS Energia

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Tenderenda

  • Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: organizacja i zarządzanie oraz uzyskał tytuł MBA nadany przez University of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Bankiem Komercyjnym organizowane przez Szkołę Główną Handlową i Podyplomowe Studia Praktycznego Zarządzania organizowane przez Francuski Instytut Zarządzania i Szkołę Główną Handlową. W 2015 roku uzyskał dyplom ukończenia warsztatów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, organizowanych przez EY Academy of Business.

   Dariusz Tenderenda posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw, w tym w zakresie przygotowania i realizacji publicznych (GPW) i niepublicznym emisji akcji oraz transakcji fuzji i przejęć.

   Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Od 2008 r. współpracuje z Grupą Navigator Capital i pełni funkcję członka zarządu Domu Maklerskiego Navigator S.A. Od 2013 r. pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Aplisens S.A. W latach 2004 – 2008 był dyrektorem w BRE Corporate Finance (Grupa BRE Banku), w latach 2001 - 2003 ekspertem corporate finance w Domu Maklerskim Millennium (Grupa Banku Millennium), w latach 1996 – 2000 menedżerem w BIG Finance - obecnie Millennium TFI (Grupa Banku Millennium) oraz w latach 1995 – 1996 analitykiem kredytowym w BWR Real Bank (Grupa Deutsche Bank).

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Henryk Malesa

  • W roku 1988 ukończył Uniwersytet Warszawski. Doświadczenie zdobywał kolejno pracując w latach 1972 – 1979 w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Kwidzynie, Wałczu i w Płocku jako k-k budowy i k-k grupy robót, w latach 1979 – 1982 Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Elblągu jako inspektor nadzoru, w latach 1982 – 1986 jako koordynator uchwały Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia przeciw powodziowego województwa płockiego, Pełnomocnik Wojewody Płockiego, w latach 1986 – 1988 jako z-ca dyrektora wydziału rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, w latach 1988 – 1996 jako Dyrektor TWIG w Płocku, Dyrektor Agencji Doradztwa Inwestycyjnego w Investing S.A. w Płocku, w latach 1996 – 2000 Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego PKN Orlen S.A.- Szef IPO, w latach 2000 – 2004 Prezes Zarządu Rafinerii Czechowice S.A., w latach 2004 – 2007 Dyrektor Biura Lotos Południe, Dyrektor Biura Restrukturyzacji Grupa LOTOS S.A., w latach 2007 – 2008 jako Prezes Zarządu LOTOS Gaz S.A., w latach 2008 – 2013 jako Dyrektor ds. Rozwoju, a następnie Dyrektor ds. Sprzedaży w Lurgi S.A., w latach 1996 – 2004 w Radach Nadzorczych: NFI OCTAVA S.A. - Wiceprzewodniczący RN, IKS SA Inowrocław – Przewodniczący RN, RCEkoenergia sp. z o.o. – Przewodniczący RN.  2013 - obecnie: niezależny doradca biznesowy.

 

 

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Jastrzębski

  • Wykształcenie:

Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia doktoranckie
Administracja publiczna, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, studia magisterskie
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, studia licencjackie
Zarządzanie Łańcuchem Dostaw – Sektor Gazowy i Naftowy, University of Liverpool

  • Doświadczenie zawodowe:

2019 – obecnie: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Veramo S.A.
2018 – 2019: Doradca Zarządu, Northvolt Polska
2018 –2019: Doradca Ministra ds. Elektromobilności w Ministerstwie Środowiska
2016 – 2018: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Grupa Lotos S.A.
2016: Prezes Zarządu, Petrobaltic S.A.
2013 – 2015: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Gazoprojekt S.A. – Grupa PGNIG S.A.
2013 – 2014: Doradca Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
2011 – 2013: Dyrektor – Centralny Departament Zakupów, Polkomtel S.A.
2008 – 2011: Dyrektor Zarządzający IT i in., Polkomtel S.A.
2006 – 2010: Prezes Zarząd, Dyrektor Naczelny, MPR Sarmatia
2006 – 2008: Członek Zarządu ds. Strategii i Operacji, PERN „Przyjaźń” S.A.
1997 – 2006: Ekspert TADIG – Departament Operacyjny IT, Polkomtel S.A.

  • Członek rad nadzorczych:

Bank Ochrony Środowiska S.A. (2020-obecnie),
Lotos Exploration and Production Norge – Norwegia,
Naftoport sp. z o.o. – Gdańsk,
PERN Przyjaźń S.A. – Płock,
WARS Sp. z o.o. - Warszawa,
RADPEC S.A. – Radom,
Radny miasta stołecznego Warszawy w latach 1998 - 2010,
Konsul Honorowy Gruzji w Polsce 2010 - 2013.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Aleksandra Janulewicz-Szewczyk

  • Wykształcenie:
   2022: Kurs Członka Rady Nadzorczej w Europejskiej Grupie Doradczej
   2018-2019: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, kierunek: Nowoczesna Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii, studia podyplomowe
   2018-2019: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, kierunek: Żywienie Człowieka i Ocena Żywności II stopień
   2014-2017: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, kierunek: dietetyka I stopień
  • Doświadczenie zawodowe:
   2019 - obecnie: własna działalność gospodarcza: Administracja i Zarządzanie w gastronomii
   2018 - obecnie: Manager i specjalista ds. cateringu w restauracji w CD Projekt S.A.
   2017 - 2018: Kucharz w restauracji Ósma Kolonia
   2016: Asystentka dietetyka w NaturHouse „Galeria Ursynów” w Warszawie
   2015 - 2017: praktyka w poradni chorób metabolicznych w Szpitalu Czerniakowskim, praktyka dietetyczna w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci przy ul. Kopernika, praktyka w Domu Opieki Społecznej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie, praktyka w cateringu w Mazowieckim szpitalu Bródnowskim, praktyka gastronomiczna w Restauracji Belvedere w Warszawie.

 

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kaczmarczyk

  • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe.

  • W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W  latach  2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej  w  Polsce.  W  latach  2016-2019  Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.Od maja 2021 – Prezes Zarządu Mabion S.A.
  • Niemalże 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym: Action, Alta, Arteria, Braster, Best, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Elektrotim, Enel-Med, Enter Air, Duon, Giełda Papierów Wartościowych, Graal, Huuuge Games, Integer, InPost, KGHM, LC Corp, Magellan, Mabion, Polimex-Mostostal,  Polish  Energy  Partners,  Robyg,  SARE,  TIM,  Wirtualna  Polska,  Work  Service, Vigo,  4fun Media.

A

Członek Rady Nadzorczej

Barbara Lemiesz

  • Wykształcenie:

2019 - 2020 - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Studia Podyplomowe, kierunek: Prawo podatkowe
2002 - 2003 - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Studia Podyplomowe, kierunek: Rachunkowość
1998 - 2000 - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: Finanse i Bankowość, tytuł: magister
1994 - 1998 - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: Finanse i Bankowość, tytuł: licencjat

  • Doświadczenie zawodowe:

2018 - obecnie: własna działalność gospodarcza TaxLem _PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Od 2021 - stała współpraca z Kancelarią Podatkową Skłodowscy w Markach w obszarze rachunkowości i finansów, usługi odpowiadające zakresowi prac głównej księgowej i audytora wewnętrznego
2011-2017 - Intra Sp. z o.o. - Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy, Prokurent
2009-2011 - Centrum Klima S.A. - Główna Księgowa
2007-2009 - APS Energia Sp. z o.o. - Główna Księgowa
2002-2006 - Lesaffre Polska S.A. - Kierownik ds. zarządzania środkami pieniężnymi
2000-2002 - GRO-EKO Sp. z o.o. Główna Księgowa
1995-1998 - BZ WBK SA Oddział w Kluczborku Inspektor kredytowy

  • Pełnione funkcje:

2015-2016 - Medicum Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu
2013-2016 - Intra Sp. z o.o. - Prokurent
2014-2015 - Exigo Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, Likwidator
2011-2012 - Actipharma S.A. - Prezes Zarządu
2011-2013 - Program Juventa Sp. z o.o. - Prokurent
2011-2012 - Wschodnia Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2002-2003 - Gro-Eko Sp. z o.o. - Wice Prezes Zarządu