APS Energia

Zakończenie konkursu ofert na dostawę materiałów, półproduktów i komponentów do wykonania prototypu modułów przetwornicy napięciowej 3kV dla sektora T&T

21.03.2016

W dniu 21-03-2016 APS Energia SA zakończyła  konkurs ofert na  dostawę materiałów, półproduktów i komponentów do wykonania prototypu modułów przetwornicy napięciowej 3kV dla sektora T&T. Wybrana została firma Semikron Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na dostawę szyn miedzianych

21.03.2016

W dniu 16-03-2016 APS Energia SA zakończyła  konkurs ofert na  dostawę szyn miedzianych, nr postępowania: 03/03/2016.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na dostawę obudów oraz osprzętu produkcji Rittal

21.03.2016

W dniu 09-03-2016 APS Energia SA zakończyła  konkurs ofert na  dostawę obudów oraz osprzętu produkcji Rittal, nr postępowania: 01/03/2016.

Czytaj więcej...

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę kabli

15.03.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę kabli w ramach projektu badawczego nr POIR.02.01.00-00-0017/15, pt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenie kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.” na realizację którego APS Energia S.A. ubiega się o dofinasowanie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dostawę szyn miedzianych

09.03.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę szyn miedzianych. Konkurs jest realizowany w ramach projektu badawczego, którego celem jest poszerzenie kompetencji Spółki w obszarze R&D. APS Energia ubiega się o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dostawę materiałów, półproduktów i komponentów do wykonania prototypu modułów przetwornicy napięciowej 3kV dla sektora T&T

08.03.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę materiałów, półproduktów i komponentów do wykonania prototypu modułów przetwornicy napięciowej 3kV dla sektora T&T. Konkurs jest realizowany w ramach projektu badawczego, współfinansowanego se środków unijnych. Nr postępowania: 03/03/2016.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dostawę rozdzielnicy SN, transformatora i szynoprzewodów

08.03.2016

W dniu 08-03-2016 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę rozdzielnicy SN, transformatora, szynoprzewodów , Nr postępowania: 04/02/2016. Wybrana została firma Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu na dostawę aparatów niskiego napięcia do budowy rozdzielnic

08.03.2016

W dniu 01-03-2016 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę aparatów niskiego napięcia do budowy rozdzielnic. Nr postępowania: 02/02/2016. Wybrana została firma Kaczmarek Electric S.A. Wszystkim oferentom oraz zainteresowanym dziękujemy.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dostawę zasilacza laboratoryjnego do symulacji pracy sieci prądu stałego

07.03.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę zasilacza laboratoryjnego do symulacji pracy sieci prądu stałego. Konkurs jest realizowany w ramach projektu badawczego, pt: „Innowacyjna przetwornica napięciowa 3kV/3x400V-380V/24V dla sektora T&T (energooszczędny system zasilania dla lokomotyw, wagonów oraz innych pojazdów szynowych)” na realizację którego APS Energia S.A. uzyskała dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dostawę obudów oraz osprzętu produkcji Rittal

01.03.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę obudów oraz osprzętu produkcji Rittal. Konkurs jest realizowany w ramach projektu badawczego, którego celem jest poszerzenie portfolio produktowego Spółki oraz rozwoju kompetencji w obszarze R&D. Nr postępowania: 01/03/2016.

Czytaj więcej...