APS Energia

Dofinansowanie dla APS Energia w ramach działania Go Global

03.11.2016

Informujemy, iż APS Energia SA otrzymała dofinansowanie w ramach działania Go Global wdrażanego przez NCBR na realizację projektu związanego z internacjonalizacją produktów przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dostawę szafek

17.06.2016

W dniu 17-06-2016 APS Energia SA zakończyła  konkurs ofert na  dostawę szafek, nr postępowania: 01/06/2016. Wybrana została firma New Cut.

Wszystkim oferentom oraz zainteresowanym dziękujemy.

APS Energia ogłasza konkurs ofert na: Dostawę szafek aparatury.

09.06.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na: Dostawę szafek aparatury, Nr postępowania: 01/06/2016, w ramach projektu nr POIR.02.01.00-00-0017/15, pt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenia kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.” 

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dostawę mebli przemysłowych.

15.04.2016

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr 06/03/2016 na wybór dostawcy mebli przemysłowych informuje iż została wybrana firma Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o.. Pozostałym oferentom dziękujemy

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę wózka widłowego

31.03.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę wózka widłowego w ramach budowy i wyposażenia zakładu produkcyjnego i rozwoju centrum badawczo-rozwojowego. Numer postępowania: 07/03/2016.

Czytaj więcej...

APS Energia ogłasza konkurs ofert na Dostawę mebli przemysłowych

29.03.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na Dostawę mebli przemysłowych Nr postępowania: 06/03/2016 w ramach projektu badawczego nr POIR.02.01.00-00-0017/15, pt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenia kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.” na realizację którego APS Energia S.A. ubiega się o dofinasowanie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na dostawę kabli

29.03.2016

W dniu 23-03-2016 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę kabli, nr postępowania: 05/03/2016. Wybrana została firma PPH ELKABEL Szczygielski Sp. j.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na dostawę zasilacza laboratoryjnego

23.03.2016

W dniu 18-03-2016 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę zasilacza laboratoryjnego do symulacji pracy sieci prądu stałego, nr postępowania: 02/03/2016. Wybrana została firma Dacpol Sp. z o.o.

Czytaj więcej...