Zakończenie konkursu ofert na dostawę drukarki 3D Ultimaker S5 Nr postępowania: 01/08/2019 w ramach projektu nr POIR.02.01.00-00-0017/15

04.09.2019

 2.09.2019 r.

Informujemy, że dnia 30.08.2019 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę drukarki 3D Ultimaker S5, Nr postępowania: 01/08/2019.

W wyniku konkursu ofert została wybrana firma get3D Sp. z o.o. Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za udział.