Zakończenie konkursu ofert na dostawę automatu do ściągania izolacji i zarabiania nieizolowanych końcówek kablowych o przekroju 0.5 mm² z możliwością przezbrojenia do przekrojów 1,5 i 2,5 mm²

14.01.2019

 Informujemy, że dnia 11.01.2019 r. APS Energia S.A. zakończyła konkurs ofert na dostawę automatu do ściągania izolacji i zarabiania nieizolowanych końcówek kablowych o przekroju 0.5 mm² z możliwością przezbrojenia do przekrojów 1,5 i 2,5 mm² z zapytania ofertowego o numerze 1/12/2018 z dnia 19-12-2018.

W wyniku konkursu ofert została wybrana firma Weidmüller Sp. z o.o.

Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za udział.