Zakończenie konkursu ofert na dostawę EPLAN electric P8 Compact (3 licencje)

25.06.2018

Informujemy, że dnia 21.06.2018 APS Energia S.A. zakończyła konkurs ofert na dostawę EPLAN electric P8 Compact (3 licencje) z zapytania ofertowego o numerze 2/06/2018/2.1 z dnia 13-06-2018.

W wyniku konkursu ofert została wybrana firma AB MICRO Sp. z o.o.

Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za udział.