APS Energia

Zakończenie konkursu ofert na dostawę EPLAN electric P8 Compact (3 licencje)

Informujemy, że dnia 21.06.2018 APS Energia S.A. zakończyła konkurs ofert na dostawę EPLAN electric P8 Compact (3 licencje) z zapytania ofertowego o numerze 2/06/2018/2.1 z dnia 13-06-2018.

W wyniku konkursu ofert została wybrana firma AB MICRO Sp. z o.o.

Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za udział.