Zakończenie konkursu ofert na dostawę oprogramowania Altium Designer 18 Private Server & 12m SA oraz Altium Designer 18 SE Private Server & 12m SA

25.06.2018

Informujemy, że dnia 21.06.2018 APS Energia S.A. zakończyła konkurs ofert na dostawę oprogramowania Altium Designer 18 Private Server & 12m SA oraz Altium Designer 18 SE Private Server & 12m SA wraz ze szkoleniem z zapytania ofertowego o numerze 1/06/2018/2.1 z dnia 13-06-2018.


W wyniku konkursu ofert została wybrana firma COMPUTER CONTROLS Sp. z o.o.


Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za udział.