Zakończenie konkursu ofert na dostawę podzespołów elektromechanicznych

28.02.2018

Informujemy, że dnia 28.02.2018 APS Energia S.A. zakończyła konkurs ofert na dostawę podzespołów elektromechanicznych z zapytania ofertowego o numerze 1/02/2018/2.1 z dn. 14.02.2018.

 W wyniku konkursu ofert została wybrana firma DACPOL Sp. z o.o. Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za udział.